Bigbelly

Med hjälp av Bigbelly’s solcellsdrivna system för hantering av avfall och återvinning kan problemet med att hantera skräp i offentliga miljöer lösas. Dessutom kan man dra nytta av befintlig infrastruktur för avfallshantering som redan finns på plats och bygga på med andra funktioner och tekniska lösningar.

Läs mer om BigBelly

Steora

Steora är en solcellsdriven parkbänk med integrerade funktioner för laddning av mobila enheter via induktion och USB. Bänken signalerar och mäter av temperaturer, luftfuktighet och andra parametrar i området utan behov av elnät.

Läs mer om Steora

Gör det enkelt, nu kan du beställa dina enheter och tillbehör direkt via vår webbshop!