CLEAN Molntjänst

Smart City avfallshantering

Bigbellys CLEAN Management Console gör det möjligt för dig att fatta både realtids- och långsiktiga beslut om din avfallsinsamling. 

Clean 1
Clean 2
Clean 3

CLEAN: Analys i realtid

CLEAN online-plattformen för smarta sopkorgar erbjuder kommuner en effektiv lösning för sophantering. Den ger realtidsstatus, övervakar fyllnadsnivåer, genererar värmebilder, skickar aviseringar, och ger rapporter samt översikter online. Denna innovativa teknologi kan revolutionera sophanteringssystem och skapa renare och mer hållbara stadsmiljöer.

Instrumentpanel

Instrumentpanelen i CLEAN ger snabb överblick över behållarnas status, realtidsinformation om tömning och översiktlig historik av avfallsmängder, avvikelsegrad, minskning i insamling och växthusgasbesparingar med djupare analyser tillgängliga genom navigeringsmenyn.

Insamlingar

CLEAN är en komplett lösning för sophantering som ger verktyg för effektiv hantering av sopinsamling i en flotta av avfallsbehållare. Den erbjuder realtidsfyllnadsstatus, automatiserade aviseringar och rapporter för att säkerställa effektiv insamling.

Sophantering

CLEAN möjliggör effektiv hantering av sopbehållare med GPS-placering, historisk data, djupgående diagnosverktyg, och enkel konfiguration via programvarukonsolen samt mobilappinstallation och konfiguration.

Clean 4

Statusindikationer

CLEAN ger exakt information om varje sopkorgs status i realtid, inklusive om den är tom eller full, vilket hjälper dig att optimera sophämtningen.

Clean 5

Heatmaps

CLEAN genererar värmebilder som visar var de mest använda sopkorgarna är belägna. Detta gör det möjligt för kommuner att optimera placeringen av sopkorgar och sophämtning.

Clean 6

Rapportunderlag

CLEAN erbjuder detaljerade rapporter om sopkorgarnas användning och ger en översikt över sophämtningsfordon online, vilket hjälper dig att planera och optimera sophämtningen.

Clean 7

Fyllnadsnivåer

Med CLEAN kan du enkelt övervaka fyllnadsnivåerna i dina sopkorgar och schemalägga sophämtningen baserat på verklig efterfrågan, vilket minskar onödiga resurser.

Clean 8

Automatiserade notiser

CLEAN skickar automatiska aviseringar till ansvariga när sopkorgarna når en viss fyllnadsnivå eller om det uppstår något tekniskt problem, vilket möjliggör snabb åtgärd.

Clean 9

Tillgänglighet

Du kan när som helst få tillgång till CLEAN, via mobilapp för iOS- och Android-enheter likaså via webbläsaren.

Låt oss jobba tillsammans!

Kundtjänst: 010-495 24 95
Huvudkontor: Vallbyvägen 22, 76251 Rimbo, Sverige
Mån-Fre: 07:30-16:30