Några av våra kunder
intressant fakta

+ 4 000 Enheter i norden

EWF ECO har idag +4.000 Bigbelly enheter i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

+ 60 000 Enheter i världen

Bigbelly har idag 60.000+ enheter världen över.

EWF ECO

EWF ECO har idag över 150 kunder i Skandinavien.

Några etableringar
Referenser 2

Uppsala Kommun sammanställer Bigbelly

Uppsala har valt att investera i ett solcellsdrivet system, så kallade Bigbelly. Målet med satsningen är att förbättra miljön i kommunen genom minskade transporter och en renare närmiljö kring sopkärlen. Sedan vi införde systemet, har det synliga skräpet i Stadsträdgården och kringliggande större parker minskat med 20 procent. En bidragande faktor kan även vara själva placeringen.

Läs artikel »