Borgmester Bloomberg introducerer BigBelly Solar til tider' Square

Se hvordan BigBelly Solar vil blive introduceret til tider’ Square, New York. Miljösmart sop-& återvinning i det publika rummet, men en klar avsändare och mottagare (allmänheten). Innan årets slut så kommer det att finnas 48 st sådana trippelstationer runt TimesSquare. Man har minskat sophämtningen från 18 ggr/ kärl och vecka, till 2 ggr/ kärl och vecka!