Reduktion af antallet af placeringer

-80%

Reduktion af antallet af bevægelser

-97%

Perron

IOS-WEB-ANDROID

BigBellys softwaresupport CLEAN er tilgængelige for både computere, tabletter og smartphones, hvor alle oplysninger om hver enhed er samlet for at give holde højere produktivitet og bevidsthed i området.

Kontakt os

BigBelly er en innovativ platform med over 50.000 eksisterende enheder i 54 lande at kommunikere og skabe en bæredygtig forvaltning af affald i det offentlige rum uden tilslutning til elnettet. Enheder, der indberetter deres status og belastning linje direkte til den ansvarlige for en mere effektiv planlægning af ruter. BigBelly HC har 5 - 8 gange mere kapacitet end en traditionel kuld kurv og giver plads til 570 liter af ukomprimerede skrald på samme størrelse uden skadedyr får adgang til indhold. Platformen giver en merværdi for både aktiviteter, miljøet og besøgende.

Administrationen har ud over den direkte indvirkning på klimaet, fået en større viden og bevidsthed om hvordan til at optimere placeringen af kuld kurve og optimere transport.