"Vi kan også se en drastisk reduktion i picking rengøring af parker, en reduktion på 60%." – Bo Höglund, Norrmalm District

Område

Bymiljøet og parker

Uddrag fra den endelige rapport

  • Fra 118.000 til 2.731 bevægelser pr år, en reel ændring af - 97%.
  • Transport faldt med 37.894 km (-92%).
  • Antallet af skraldeposer faldt af 115.096th (-97%)
  • CO2-CO2-emissionerne faldt med 35.518 kg CO2 (-92.4%).
  • Alt indsamlet skrald 1 239 507 kg.
  • Genbrug: glas 3706 kg, papir 2540 kg.

Resultaterne er baseret på 124 enheder fra BigBelly i perioden 2013-2017.

BigBelly er en innovativ platform med over 50.000 eksisterende enheder i 54 lande at kommunikere og skabe en bæredygtig forvaltning af affald i det offentlige rum uden tilslutning til elnettet. Enheder, der indberetter deres status og belastning linje direkte til den ansvarlige for en mere effektiv planlægning af ruter. BigBelly HC har 5 - 8 gange mere kapacitet end en traditionel kuld kurv og giver plads til 570 liter af ukomprimerede skrald på samme størrelse uden skadedyr får adgang til indhold. Platformen giver en merværdi for både aktiviteter, miljøet og besøgende.

Administrationen har ud over den direkte indvirkning på klimaet, fået en større viden og bevidsthed om hvordan til at optimere placeringen af kuld kurve og optimere transport.