17 februari, 2015

En hållbar stadsutveckling mäts med en smart soptunna

Brunkebergstorg bevisar att tillfällig arkitektur inspirerar till en ny användning

Ett påstående som testades av Stockholmsstad “Tillfällig arkitektur kan i stadsutvecklingssammanhang inspirera till ny användning av staden och kan visa möjligheter att påverka och förändra förutsättningar för stadslivet”. Under perioden 27:e juni – 31:a september 2014 besökte uppskattningsvis över 55 000 personer det lite bortglömda Brunkebergstorget. Tanken var att skapa en urban bakgård av ingredienserna ekologisk gatumat, återvinningsbar arkitektur, plats specifika installationer och platsen aktiverades under perioden med olika publika program.

I parken på torget finns tre Big Belly Solar, solcellsdrivna soptunnor som vid behov komprimerar innehållet i behållaren och därigenom ökar insamlingsvolymen upp till 6 gånger. -Utan att besökt platsen, visade statistiken i vårt analysverktyg CLEAN att något på torget inte var som vanligt, säger EWF’s säljchef Richard Pålsson. – Den i rapporterade statistiken kunde inte stämma med ett semester slumrande torg mellan bankpalatsen. Jag var tvungen att åka dit och kontrollera vad som hade hänt.

På torget var projektledaren Alexander Wolfe, som berättade om sommarupplägget och den rapport som evenemanget skulle mynna ut i. När han insåg att det fanns insamlad data för hela perioden som kunde mäta förändringar i användningsmönstret på platsen, så fanns det ett stort intresse att utnyttja den informationen i utvärderingen av Brunkebergstorg 2014. Rapporten i CLEAN för antalet komprimeringar på enheten närmast restaurangen gav en uppskattade ökningen med 1000% av genomströmning under perioden, vilket bekräftade att tillfällig arkitektur inspirerar till ny användning.Målet för projektet var att använda platsaktivering för att utforska och förändra tankesätt kring vad som är möjligt att göra i stadens offentliga rum. – Jag kan intyga att vid analysen av statistiken från CLEAN såg jag en förändring som i min tankevärld var omöjlig och bara kunde förklaras med tekniskt fel på våra enheter. Projektet har förändrat min tankevärld om vad som är möjligt. säger Richard.

Låt oss jobba tillsammans!

Kundtjänst: 010-495 24 95
Huvudkontor: Vallbyvägen 22, 76251 Rimbo, Sverige
Mån-Fre: 07:30-16:30