EWF ECO AB

En hållbar stadsutveckling mäts med en smart soptunna

17 februari, 2015

Brunkebergstorg bevisar att tillfällig arkitektur inspirerar till en ny användning

Ett påstående som testades av Stockholmsstad ”Tillfällig arkitektur kan i stadsutvecklingssammanhang inspirera till ny användning av staden och kan visa möjligheter att påverka och förändra förutsättningar för stadslivet”. Under perioden 27:e juni – 31:a september 2014 besökte uppskattningsvis över 55 000 personer det lite bortglömda Brunkebergstorget. Tanken var att skapa en urban bakgård av ingredienserna ekologisk gatumat, återvinningsbar arkitektur, plats specifika installationer och platsen aktiverades under perioden med olika publika program.

I parken på torget finns tre Big Belly Solar, solcellsdrivna soptunnor som vid behov komprimerar innehållet i behållaren och därigenom ökar insamlingsvolymen upp till 6 gånger. -Utan att besökt platsen, visade statistiken i vårt analysverktyg CLEAN att något på torget inte var som vanligt, säger EWF’s säljchef Richard Pålsson. – Den i rapporterade statistiken kunde inte stämma med ett semester slumrande torg mellan bankpalatsen. Jag var tvungen att åka dit och kontrollera vad som hade hänt.

På torget var projektledaren Alexander Wolfe, som berättade om sommarupplägget och den rapport som evenemanget skulle mynna ut i. När han insåg att det fanns insamlad data för hela perioden som kunde mäta förändringar i användningsmönstret på platsen, så fanns det ett stort intresse att utnyttja den informationen i utvärderingen av Brunkebergstorg 2014. Rapporten i CLEAN för antalet komprimeringar på enheten närmast restaurangen gav en uppskattade ökningen med 1000% av genomströmning under perioden, vilket bekräftade att tillfällig arkitektur inspirerar till ny användning.Målet för projektet var att använda platsaktivering för att utforska och förändra tankesätt kring vad som är möjligt att göra i stadens offentliga rum. – Jag kan intyga att vid analysen av statistiken från CLEAN såg jag en förändring som i min tankevärld var omöjlig och bara kunde förklaras med tekniskt fel på våra enheter. Projektet har förändrat min tankevärld om vad som är möjligt. säger Richard.

Är ni redo?

Boka ett förutsättningslöst möte med oss där vi går igenom behov och lösning. 

Mer att utforska
Helsingør papperskorg
Helsingør samlar skräp i öppen miljö med Bigbelly

Helsingør har under två år placerat ut 48 stycken smarta Bigbellys som varje dag hjälper kommunen att effektivera skräphanteringen – genom att öka kapaciteten och meddela när tömning skall ske. Under bara två månader har Helsingør samlat in över 770.000 liter skräp på utvalda platser i kommunen.

Randers med resultat på -95% färre tömningar

I stadsbilden försvann fåglar och gatorna var renare och krävde mindre underhåll. I dem nya Bigbelly papperskorgarna installerades även inbyggda ljudmoduler som aktiveras vid användning av sopkärlen för att öka interaktion med besökarna.

Uppsala Kommun sammanställer Bigbelly

Uppsala har valt att investera i ett solcellsdrivet system, så kallade Bigbelly. Målet med satsningen är att förbättra miljön i kommunen genom minskade transporter och en renare närmiljö kring sopkärlen. Sedan vi införde systemet, har det synliga skräpet i Stadsträdgården och kringliggande större parker minskat med 20 procent. En bidragande faktor kan även vara själva placeringen.

Nyhetsbrev
Vill du ha liknande nyheter direkt i din inkorg? Ange din e-postadress för att anmäla dig!

Låt oss jobba tillsammans!

Kundtjänst: 010-495 24 95
Huvudkontor: Vallbyvägen 22, 76251 Rimbo, Sverige
Mån-Fre: 07:30-16:30

Ladda ner broschyr

Låt oss jobba tillsammans!

Kundtjänst: 010-495 24 95
Huvudkontor: Vallbyvägen 22, 76251 Rimbo, Sverige
Mån-Fre: 07:30-16:30