Bigbelly brings Norrmalm 115.000 fewer movements per year

Norrmalm i Stockholm sammanställer plattformen BigBelly

Norrmalms stadsdelsförvaltning i Stockholm har under egen regi tagit fram en rapport baserat på användningen av plattformen BigBellyskräpkorgar med solcellskomprimering och skräpkorgar för källsortering.

Excerpt from the final report

  • Från 118.000 till 2.731 tömningar per år, en förändring på -97%.
  • Transporten minskade med 37.894 km (-92%).
  • Antalet sopsäckar minskade med 115.096 st (-97%)
  • CO2 koldioxidutsläpp minskade med 35.518 kg CO2 (-92,4%).
  • Totalt insamlat skräp 1 239 507 kg.
  • Källsortering: glas 3706 kg, papper 2540 kg.

Resultat är baserat på 124 st enheter från BigBelly under period 2013-2017.

BigBelly is an innovative platform with over 50,000 existing units in 54 countries that communicate and create a sustainable management of the garbage in the public room without connection to the electricity grid. Units report their status and load line directly to the responsible for the more efficient planning of routes. BigBelly HC har 5-8 gånger mer kapacitet än en traditionell skräpkorg och ger plats åt 570 liter okomprimerat skräp på samma storlek utan att skadedjur får tillgång till innehållet. Plattformen ger ett mervärde för både verksamheten, miljön och besökarna.

Förvaltningen har, förutom den direkta klimatpåverkan, fått en högre kunskap och medvetenhet om hur man optimerar utplacering av skräpkorgar och optimerar transporter.

Vi kan också se en drastisk minskning av plockstädningen i parkerna, en minskning med 60%.

Bo Höglund, Norrmalm Stadsdelsförvaltning

See The Report | See the news story as a PDF