Enevo

Sensorer för avfall

Enevo är en sensorlösning för avfall och återvinning. Med revolutionerande teknologi och maskininlärning via artificiell intelligens kan Enevo förutse när och var insamling behöver ske. Med Enevo avfallssensorer kan ni digitalisera er avfallshantering och få bättre kontroll på era behållare.

Enevo 1

Möt världens mest använda sensor

Enevo har en patenterad sensorteknologi som är branschledande och berömd över hela världen. Avfallsbehållare skapar en unik men hård miljö, 
där Enevo har utvecklat en sensor som trivs i alla 
väder och behållare. 

Enevo 2

Mät innehåll

Enevos revolutionerande sensor använder ultraljudsteknologi för att upptäcka behållarens fyllnadsnivåer och hantera samlingar i alla typer av behållare och storlekar.

Enevo 3

Reducera insamling

Medan sensorn hela tiden samlar in data, ger analysprogramvaran en verklig inblick i realtid. Dina platser och behållare, inklusive fyllnadsnivåer. Tidigare samlingar och schemalagda hämtningar. Insamlingsplan och optimering

Enevo 4

Öka produktivitet

Enevo använder algoritmer och maskininlärning via Artificiell intelligens som genom tillvalet ’Smart Operatör’ skapar automatiskt den mest optimala insamlingsvägen baserat b.l.a. på fyllnadsnivåerna i varje behållare, vilket minimerar överflödet.

Inget mer åka runt i cirklar

Effektiv avfallshantering börjar med vår exceptionella IoT-sensor. Sensorn använder ultraljudsteknik via ekolod för att upptäcka behållarens fyllnadsnivåer och samlingar. Våra sensorer är storleken som en hockeypuck, kräver minimalt underhåll och möjliggör noggranna analyser.

Nå nya nivåer med artificiell intelligens

Enevo använder avancerade algoritmer tillsammans med den data som sensorn samlar in för att kunna läsa av innehållet – även om ytan är ojämn, vilket ofta är fallet. Mätningarna utförs efter önskade intervaller. 

En sensor för alla typer av behållare

Med en design anpassad för att mäta exakta fyllnadsnivåer under svåra miljöförhållanden. Enevo använder en robust ultraljudsteknologi via ekolod som kan mäta både fyllnadsnivå, temperatur, rörelse och även upptäcka viktiga händelser såsom insamlingar, brand och vandalism. 

Att mäta är att veta

Enevos avfallsteknik och sensor driver data och förbättringar av aktivitet och transport. Ni ser varje container – hela dagen, varje dag. Ni kan se exakt var och hur ni behöver påverka för att skapa entusiastiska kunder.

Enevo 5

Behovsanpassad insamling

Enevo ger dig transparens och insikt som gör det enklare att hantera avfall och skapa ytterligare hållbarhet, samtidigt som du kontinuerligt minskar kostnaderna.

Dina rutter och vägbeskrivningar genereras baserat på data från sensorer, trafikmönster, väg- och platsbegränsningar och förutspådda fyllnadsmönster.

Enevo’s plattform beräknar konsekvent hundratals miljoner olika alternativ för att skapa optimala scheman och transportrutter varje gång. Detta skapar mindre trafik och mindre tid spenderad på plats utanför t.ex. skolor, bostadshus och andra fastigheter.

Förstå din stad från ett nytt perspektiv

Med Enevo kan du optimera insamling, reducera överfulla containers, minimera obligatoriska resurser och kostnader, reducera besök, verifiera tömningar, reducera klagomål, effektivisera kundservice, skapa produktivare verksamhet och öka hållbarheten över tid

Enevo 6

Låt oss jobba tillsammans!

Kundtjänst: 010-495 24 95
Huvudkontor: Vallbyvägen 22, 76251 Rimbo, Sverige
Mån-Fre: 07:30-16:30