30 maj, 2023

Etableringen av smarta och hållbara källsorteringsstationer i Kalmar

Genom att erbjuda enkel tillgång till källsortering i det offentliga rummet skapar Kalmar en ren och vacker stad för invånare och besökare.

Förpackningsförordningen och möjligheten till källsortering i det offentliga rummet

I dagens samhälle blir hållbarhet allt viktigare och förpackningsavfall är en av de stora utmaningarna vi står inför. Men nu har även kyrkan i Kalmar tagit ett stort steg framåt genom att etablera Bigbellys smarta och hållbara källsorteringsstationer. Dessa aktiva val kommer inte bara att främja återvinning och minska miljöpåverkan, utan också skapa en vacker och ren stad för både invånare och besökare.

Med den nya förpackningsförordningen har Kalmar fått möjligheten att erbjuda källsortering i det offentliga rummet. Det innebär att oavsett var du befinner dig i staden, kan du enkelt sortera ditt avfall på ett miljövänligt sätt. Från stranden i Vita sand till centrala delar, gästhamnen och till och med Södra kyrkogården, finns det smarta källsorteringsstationer tillgängliga för allmänheten.

Samarbetet med Svenska Kyrkan för en ren och hållbar stad

Etableringen av dessa källsorteringsstationer på Södra kyrkogården är ett resultat av ett samarbete med Svenska Kyrkan. Genom att erbjuda besökare enkel tillgång till smarta, solcellsdrivna flerfraktionsinsamlingssystem, visar de sitt engagemang för hållbarhet och miljöskydd. Den vackra designen på dessa stationer är även i harmoni med Kalmar stads övriga Bigbelly-stationer, vilket skapar igenkänning och underlättar för invånarna att sortera sitt avfall på rätt sätt.

CLEAN - Plattform för smart renhållning

Framtiden för smarta källsorteringsstationer och hållbarhet i Kalmar

Etableringen av dessa smarta källsorteringsstationer är en satsning för att göra Kalmar till en smart och hållbar stad. Genom att integrera Internet of Things (IoT)-teknik i dessa stationer kan verksamheten för renhållning få realtidsdata om avfallsmängder och effektivisera insamlingen. Detta kommer att leda till minskad miljöpåverkan, mer effektiv resurshantering och en renare stad.

Etableringen av smarta och hållbara källsorteringsstationer i Kalmar är ett fantastiskt exempel på hur städer och organisationer kan ta initiativ för att främja hållbarhet och återvinning. Genom att erbjuda enkel tillgång till källsortering i det offentliga rummet skapar Kalmar en ren och vacker stad för invånare och besökare.

Låt oss jobba tillsammans!

Kundtjänst: 010-495 24 95
Huvudkontor: Vallbyvägen 22, 76251 Rimbo, Sverige
Mån-Fre: 07:30-16:30