Kestävä kehitys

Liiketoimintamme edistää ja vahvistaa seuraavia maailmantavoitteita

Kestävyyden ajatteleminen on pakko ajatella sitä maailmaa, jossa elämme. Mr Yhdistyneiden Kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteet osoittavat tärkeitä aloja suhteessa edessämme oleviin haasteisiin.

Ratkaisujemme yhteydessä haluamme esitellä tukevia elementtejä, jotka vahvistavat sinua yhteisten haasteiden edessä. 

Kestävän kehityksen politiikka 1

Kestävä teollisuus, innovointi ja infrastruktuuri

Innovaatioiden avulla toimitamme markkinoiden turvallisimmat ja käyttäjäystävällisimmät ratkaisut.

Kestävän kehityksen politiikka 2

Kestävät kaupungit ja yhteisöt

Teemme tiivistä yhteistyötä kaupunkien ja julkisten toimijoiden kanssa kehittääksemme heidän tarpeisiinsa räätälöityjä älykkäitä ratkaisuja. 

Kestävän kehityksen politiikka 3

Ilmastonmuutoksen torjunta

Kehitämme ratkaisuja, jotka vähentävät liikenteen tarpeita ja vähentävät hiilidioksidipäästöjen osuutta.

Laatu

EWF ECO asiakkaiden tarpeet, odotukset ja tarpeet. Tämä edellyttää, että toimitamme palveluja oikealla laadulla, oikeaan aikaan ja oikeaan hintaan. Laatukysymysten olisi oltava näkyvällä sijalla EWF ECO:n toiminnassa.

Tiedotamme ja koulutamme aktiivisesti työntekijöitämme ja sidosryhmiämme. Toimitusjohtaja varmistaa, että toimintapolitiikka ymmärretään yhtiön sisällä, mittaa ja arvioi yhtiön laatuponnistelujen tuloksessa ja toimii jatkuvin parannuksilla. Pyrimme systemaattisesti parantamaan palveluitamme, olemaan ennakoivia, tarjoamaan motivoitunutta ja asiantuntevaa henkilöstöä sekä korkeatasoista palvelua ja saatavuutta. Tämä luo hyviä referenssejä jatkoliiketoimintaan ja luo hyvät asiakassuhteet.

Työntekijöiden odotetaan osallistuvan aktiivisesti ammattitaitoon ja sitoutumiseen korkean laadun luomiseen ja jatkuvan parantamisen taajamiin. Lisäksi laadukkaan työn olisi oltava hyvin ankkuroitu kaikkien yritysten organisaatioihin henkilöstön ja muiden sidosryhmien asianmukaisen koulutuksen, selkeiden ohjeiden sekä sitoutumisen ja vaatimusten avulla.

Työskentely

Hyvä työympäristö on liian EWF ECO investointeja tulevaisuutta varten. Ajatuksenamme on, että palvelujemme laatu ja työympäristön laatu ovat kaksi osatekijää, joiden on tehtävä yhteistyötä. Uskomme, että hyvä työympäristö on tyytyväisten asiakkaiden edellytys. Pyrimme parantamaan asiakkaan työympäristöä.

Hyvälle työympäristölle on tunnusomaista:

 • turvallinen ja turvallinen työtilanne
 • tyytyväiset ja terveet työntekijät – henkilöstön vaihtuvuus on alhainen
 • sairauksien ja onnettomuuksien ehkäiseminen
 • että kaikki yritykset tuntevat hyvin yrityksen tavoitteet ja strategiat
 • selkeää johtajuutta, jossa vastuut ja valtuudet määritellään kaikilla tasoilla
 • tietoa, tietoa ja kehitystä kaikille
 • tasa-arvo iästä, sukupuolesta, etnisestä alkuperästä, uskonnosta, sukupuolisesta suuntautumisesta tai vammaisuudesta
 • että työn olisi tarjottava työtyytyväisyyttä, yhteisöllisyyttä ja henkilökohtaista kehitystä työorganisaatiossa, jolle on ominaista toistensa kunnioittaminen
 • korkea laatu ja tehokkuus työssä
 • työolojen mukauttaminen ihmisten erilaisiin olosuhteisiin fyysisellä, henkisellä ja sosiaalisella tasolla
 • että kuntoutukseen ja työhön sopeutumiseen
 • että yhtiö estää kiusaamisen ja väärinkäytön

Ympäristö

EWF ECO Tavoitteena on saada kaikki työ mahdollisimman vähäisiksi ympäristövaikutuksiksi. Meillä on positiivinen vaikutus ympäristöön tarjoamalla ratkaisuja, jotka vähentävät asiakkaan ympäristövaikutuksia. Toteutamme liiketoimintaa kaikilta osin vähäisiltä ympäristövaikutuksilta, jotka koskevat taloudellisia ja teknisiä resursseja, nykyistä lainsäädäntöä ja muita vaatimuksia.

EWF ECO pyri aina ottamaan vastuuta ympäristöstä ja pysymään askeleen edellä. Seuraamme kehitystä tiiviisti ja mukautamme teknologiaa. Aiomme, että asiakas pystyy säästämään ympäristöä ja rahaa. Työntekijöiden odotetaan osallistuvan aktiivisesti ammattitaidolla ja sitoutumisella ympäristövaikutusten vähentämiseen sekä jatkuviin parannuksiin ja saastumisen ehkäisemiseen. Ympäristökysymyksissä olisi oltava merkittävä asema EWF ECO toimintaa.

Me:

 • tiedottaa ja kouluttaa aktiivisesti työntekijöitämme ja sidosryhmiämme.
 • etsiä jatkuvasti uusia työmenetelmiä sekä uusia materiaaleja ja kemikaaleja ympäristön parantamiseksi. Täytämme asiakkaidemme erityisvaatimukset. Tämä luo hyviä referenssejä jatkoliiketoimintaan ja luo hyvät asiakassuhteet.
 • jätteenkulutuksen vähentämiseksi tarjoamalla asiakasratkaisuja, joihin liittyy tuhoutuneen omaisuuden ehkäisyä ja ennallistamista