Kunnat säästää BigBelly

Västerås kommun gjorde en gedigen satsning på BigBelly’s smarta system för avfalls- och återvinning sommaren 2017 på Lögastrand. Systemet för sophantering är inte bara praktiskt utan ger även en vacker glimt i ögat för besökarna.
De pressar i hop skräpet. Soptunnorna är även stängda så att inte råttor och fåglar kan ta sig in i demNär det är dags att tömma tunnorna skickas en signal till entreprenören. Tidigare tömde man varje dag. Det behöver man inte göra längre” – Stadsträdgårdsmästare Lars Wiberg.
Lähde: vlt.ks.
Foto: Peter Hoffström