Meistä

Jaa Facebook
Jaa Google
Jaa Twitter
Jaa Linkedin
Om oss 2

EWF ECO AB

EWF ECO AB on JMP Invest Ab:N kokonaan omistama tytär yhtiö ja sen sääntömääräinen koti paikka on Rimbossa, Norrtäljessä. Järnebrink-perhe, jolla on yli 30 vuoden kokemus yrittäjyydestä, on kehittänyt ja ajelleen tämän liike toiminnan.

EWF ECO AB heijastaa ja pyrkii parempaan ympäristöön älykkäiden, innovatiivisten ja kestävien ratkaisujen avulla, jotka hyödyttävät sekä asiakkaita että tulevaisuutta. Luovuus ja innovointi antavat EWFILLE ainutlaatuisia etuja, jotka tuottavat markkinoiden johtavia tuotteita ja ratkaisuja alueilleen. Kestävyys on tärkeä osa ratkaisujamme, jotta se tarjoaa pitkäkestoisen laadun ja mitattavissa olevia hyötyjä tulevalle kehitykselle. Laadun ja tuotteiden valmistelun varmistamiseksi rahoitus ja palvelu toteutetaan suoraan ryhmän Keski osissa.

EWF on yksinmyyjä Bigbelly ja Steora. Ruotsin lisäksi virastoihin kuuluvat myös Suomi ja Norja. EWF on laajentanut Bigbellys alueella 2018 ja on tullut yksinomainen jakelija Tanskassa.

Suhtaudumme kestävyyteen ja ympäristöön vakavasti

Kestävyys on maailma, jossa elämme. Yhteiskunnassa meistä kaikki tulla parempia ja älykkäämpiä hyödyntää käytettävissä voimavaroja nyt ja tulevaisuudessa. (YK) YK: n kestävän kehityksen tavoitteet osoittaa tärkeitä alueita haasteet kohtaamme.

Haluamme, että tämä ratkaisu läsnä tukea osa, joka vahvistaa suhteessa yhteisiin haasteisiin.

Bigbellys smart foorumi roskat hallinta Lisää seuraavat yleistavoitteet:

Numero 9 – Kestävä teollisuus, innovaatiot ja infrastruktuuri.
Numero 11 – Kestävät kaupungit ja yhteiskunnat.
Numero 12 – Kestävä kulutus ja tuotanto.
Numero 13 – Ilmaston muutoksen torjuminen

Om oss 5

Ympäristöpolitiikan

EWF ECO tavoitteena on tehdä kaikki työ parhaat tulokset mahdollisimman pienin ympäristö vaikutuksia. Meillä on myönteinen vaikutus ympäristöön tarjoamalla ratkaisuja, jotka vähentävät asiakkaan ympäristö vaikutuksia. Teemme liike toiminnasta kaikilta osin rajoitetun ympäristö vaikutuksen ottaen huomioon taloudelliset ja tekniset voima varat sekä lain säädännön ja muut voimassa olevat vaatimukset.

EWF ECO pyrkii aina ottamaan vastuuta ympäristöstä ja pysyä edessä. Seura amme kehitystä huolellisesti ja ympäristön mukauttamiseen tekniikkaa. Pyrimme siihen, että asiakas voi säästää ympäristöä ja rahaa. Työn tekijöiden odotetaan edistävän aktiivisesti ammatti taitonsa ja sitoutuneensa vähentämään ympäristö vaikutuksia ja pyrkimään jatkuvaan parantamiseen ja pilaantumisen ehkäisemiseen. Ympäristö kysymysten on oltava näkyvästi yhteydessä EWF ECON toimintaan.

Me aiomme:

 • tiedottaa ja kouluttaa aktiivisesti työntekijöitämme ja sidos ryhmiä.
 • Etsimme jatkuvasti uusia työskentely menetelmiä ja uusia materiaaleja ja kemikaaleja ympäristön parantamiseksi. Me tapaa asiakkaidemme erityisvaatimukset. Tämä luo hyviä viitta uksia lisä liiketoiminnan kannalta ja synnyttää hyviä asiakas suhteita.
 • Vähentämään jätteiden kulutusta tarjoamalla asiakas ratkaisuja, joihin liittyy tuhoutuneen omaisuuden ehkäisy ja palauttaminen

Työskentely

EWF ECON Hyvä työympäristö on investointi tulevaisuuteen. Meidän ajatuksemme on, että palveluidemme laatu ja työympäristön laatu ovat kaksi osaa, joiden on oltava keskenään vuoro vaikutuksessa. Uskomme, että hyvä työympäristö on tyytyväiset asiakkaat. Pyrimme varmistamaan, että palvelumme paran tavat asiakkaan työympäristöä.

Hyvä työympäristö on ominaista:

 • Turvallinen ja varma työskentely tilanne
 • Tyytyväiset ja terveet työn tekijät – vähäinen työn tekijöiden liike vaihto
 • Terveys-ja tapaturma vahinkojen ehkäiseminen
 • Liike toiminnan tavoitteet ja strategiat ovat hyvin tunnettuja
 • Selkeä johtajuus, jossa vastuut ja toimi valtuudet määritellään kaikilla tasoilla
 • Tietoa, tietämystä ja kehitystä kaikille
 • Suku puoli, etninen alku perä, uskonto, seksuaalinen suuntautuminen tai vammaisuus riippumatta
 • Työn olisi tarjottava työpaikka tyytyväisyyttä, toveruutta ja henkilökohtaista kehitystä työorganisaatiossa, jolle on ominaista toistensa kunnioittaminen
 • Korkea laatu ja tehokkuus työssä
 • Työolojen mukauttaminen ihmisten erilaisiin olosuhteisiin fyysisissä, psykologisissa ja sosiaalisissa ehdoissa
 • Kuntoutuksen ja työpaikkojen sopeuttamisen rutiinit
 • Kiusaamisen ja uhriksi joutuminen

Laatu politiikka

EWF ECO vastaa asiakkaiden vaatimuksiin, odotuksiin ja tarpeisiin. Tämä edellyttää, että toimitamme oikeanlaatuisia palveluja oikeaan aikaan ja oikeaan hintaan. Laatu kysymyksissä olisi oltava näkyvä sija EWF ECON toiminnassa.

Aiomme aktiivisesti tiedottaa ja kouluttaa työntekijöitämme ja sidos ryhmiä. Toimitus johtaja varmistaa, että politiikka ymmärretään yrityksen sisällä, mittaa ja arvioi yhtiön laatu toimien tuloksellisuutta ja toimii jatkuvasti parannusten avulla. Pyrimme järjestelmällisesti parantamaan palveluitamme, olemaan ennakoivia, tarjoamaan motivoitunutta ja asiantuntevaa henkilöstöä, ja meillä on korkea palvelu taso ja saatavuus. Tämä luo hyviä viitta uksia lisä liiketoiminnan kannalta ja synnyttää hyviä asiakas suhteita.

Työn tekijöiden odotetaan edistävän aktiivisesti ammatti taitonsa ja sitoutuneensa luomaan laadukkaita ja pyrkimään jatkuvaan parantamiseen. Lisäksi laatu työn on oltava ankkuroitu kaikkiin yritys organisaatioihin asianmukaisen koulutuksen, selkeiden ohjeiden sekä henkilöstön ja muiden sidos ryhmien sitoutumisen ja vaatimusten avulla.

Jotkut kumppanit