Meistä

Jaa Facebook
Facebook
Jaa Google
Google +
Jaa Twitter
Twitter
Jaa Linkedin
Linkedin
Tietoja meistä 2

EWF ECO AB

EWF ECO AB on JMP Invest Ab:N kokonaan omistama tytär yhtiö ja sen sääntömääräinen koti paikka on Rimbossa, Norrtäljessä. Järnebrink-perhe, jolla on yli 30 vuoden kokemus yrittäjyydestä, on kehittänyt ja ajelleen tämän liike toiminnan.

EWF ECO AB heijastaa ja pyrkii parempaan ympäristöön älykkäiden, innovatiivisten ja kestävien ratkaisujen avulla, jotka hyödyttävät sekä asiakkaita että tulevaisuutta. Luovuus ja innovointi antavat EWFILLE ainutlaatuisia etuja, jotka tuottavat markkinoiden johtavia tuotteita ja ratkaisuja alueilleen. Kestävyys on tärkeä osa ratkaisujamme, jotta se tarjoaa pitkäkestoisen laadun ja mitattavissa olevia hyötyjä tulevalle kehitykselle. Laadun ja tuotteiden valmistelun varmistamiseksi rahoitus ja palvelu toteutetaan suoraan ryhmän Keski osissa.

EWF on yksinmyyjä Bigbelly ja Steora. Ruotsin lisäksi virastoihin kuuluvat myös Suomi ja Norja. EWF on laajentanut Bigbellys alueella 2018 ja on tullut yksinomainen jakelija Tanskassa.

Suhtaudumme kestävyyteen ja ympäristöön vakavasti

Kestävyys on maailma, jossa elämme. Yhteiskunnassa meistä kaikki tulla parempia ja älykkäämpiä hyödyntää käytettävissä voimavaroja nyt ja tulevaisuudessa. (YK) YK: n kestävän kehityksen tavoitteet osoittaa tärkeitä alueita haasteet kohtaamme.

Haluamme, että tämä ratkaisu läsnä tukea osa, joka vahvistaa suhteessa yhteisiin haasteisiin.

Bigbellys smart foorumi roskat hallinta Lisää seuraavat yleistavoitteet:

Numero 9 – Kestävä teollisuus, innovaatiot ja infrastruktuuri.
Numero 11 – Kestävät kaupungit ja yhteiskunnat.
Numero 12 – Kestävä kulutus ja tuotanto.
Numero 13 – Ilmaston muutoksen torjuminen

Tietoja meistä 3

Ympäristöpolitiikan

EWF ECO tavoitteena on tehdä kaikki työ parhaat tulokset mahdollisimman pienin ympäristö vaikutuksia. Meillä on myönteinen vaikutus ympäristöön tarjoamalla ratkaisuja, jotka vähentävät asiakkaan ympäristö vaikutuksia. Teemme liike toiminnasta kaikilta osin rajoitetun ympäristö vaikutuksen ottaen huomioon taloudelliset ja tekniset voima varat sekä lain säädännön ja muut voimassa olevat vaatimukset.

EWF ECO strävar efter att alltid ta ansvar för miljön och ligga steget före. Vi följer utvecklingen noga och miljöanpassar tekniken. Vi har för avsikt att kunden både ska kunna spara miljön och pengar. Medarbetarna förväntas aktivt bidra med sitt yrkeskunnande och engagemang för att minska miljöpåverkan och eftersträva ständiga förbättringar och förebygga föroreningar. Miljöfrågor skall ha en framträdande plats inom EWF ECO’s verksamhet.

Vi skall:

 • aktivt informera och utbilda våra medarbetare och intressenter.
 • ständigt söka nya arbetsmetoder och nya material och kemikalier i syfte att förbättra miljön. Vi skall tillgodose våra kunders speciella krav. Detta skapar goda referenser för ytterligare affärer och ger upphov till goda kundrelationer.
 • arbeta för att minska avfallsförbrukningen genom att erbjuda kunden lösningar som innebär förebyggande och återställande av förstörd egendom

Arbetsmiljö

En god arbetsmiljö är för EWF ECO en investering för framtiden. Vår tanke är att kvalitet på våra tjänster och kvalitet på arbetsmiljön är två komponenter som måste samverka. Vi anser att en god arbetsmiljö är förutsättningen för nöjda kunder. Vi strävar efter att våra tjänster ska förbättra kundens arbetsmiljö.

God arbetsmiljö kännetecknas av:

 • en säker och trygg arbetssituation
 • nöjda och friska medarbetare – låg personalomsättning
 • att förhindra ohälsa och olycksfall
 • att verksamhetens mål och strategier är väl kända av alla
 • tydligt ledarskap där ansvar och befogenheter är definierade på alla nivåer
 • information, kunskap och utveckling för alla
 • lika värde, oberoende av ålder, kön, etniskt ursprung, religion, sexuell läggning eller funktionshinder
 • att arbetet skall ge arbetstillfredsställelse, gemenskap och person­lig utveckling i en arbetsorganisation som präglas av respekt till varandra
 • hög kvalitet och effektivitet i arbetet
 • anpassning av arbetsförhållanden till människors olika förutsättningar i fysiskt, psykiskt och socialt avseende
 • att rutiner för rehabilitering och arbetsanpassning finns
 • att företaget motverkar mobbing och kränkande särbehandling

Kvalitetspolicy

EWF ECO ska uppfylla kundernas krav, förväntningar och behov. Det förutsätter att vi levererar tjänster med rätt kvalitet, i rätt tid och till rätt pris. Kvalitetsfrågor ska ha en framträdande plats inom EWF ECO´s verksamhet.

Vi ska aktivt informera och utbilda våra medarbetare och intressenter. VD säkerställer att policyn är förstådd inom företaget, mäter och utvärderar resultatet av företagets kvalitetsinsatser och arbetar med ständiga förbättringar. Vi ska arbeta systematiskt med att förbättra våra tjänster, vara proaktiv, tillhandahålla motiverad och kunnig personal samt ha en hög servicenivå och tillgänglighet. Detta skapar goda referenser för ytterligare affärer och ger upphov till goda kundrelationer.

Medarbetarna förväntas aktivt bidra med sitt yrkeskunnande och engagemang för att skapa hög kvalitet och eftersträva ständiga förbättringar. Vidare ska kvalitetsarbetet vara väl förankrat i samtliga bolags organisationer genom lämplig utbildning, tydliga instruktioner samt engagemang och krav från personal och övriga intressenter.

Jotkut kumppanit
Älä missaa!
Tilaa uutiskirjeemme

Haluatko tuoreimmat uutiset EWF ECO ja nykyiset tarjoukset? Tilaa uutiskirjeemme!