“Vi kan också se en drastisk minskning av plockstädningen i parkerna, en minskning med 60%.” – Bo Höglund, Norrmalm Stadsdelsförvaltning

Alue

Kaupunkiympäristön ja puistot

Ote loppuraportti

  • Från 118.000 till 2.731 tömningar per år, en förändring på -97%.
  • Transporten minskade med 37.894 km (-92%).
  • Antalet sopsäckar minskade med 115.096 st (-97%)
  • CO2 koldioxidutsläpp minskade med 35.518 kg CO2 (-92,4%).
  • Totalt insamlat skräp 1 239 507 kg.
  • Källsortering: glas 3706 kg, papper 2540 kg.

Resultat är baserat på 124 st enheter från BigBelly under period 2013-2017.

BigBelly innovatiivinen platform yli 50.000 yksiköiden nykyisen 54 maassa, kommunikoida ja luoda kestävä käsittely roskat julkisessa huoneessa ilman yhteyttä sähköverkkoon. Laitteet raportoida asemansa ja täyttää tasolla suoraan vastuussa reitit tehokkaampi suunnittelevat. BigBelly HC har 5-8 gånger mer kapacitet än en traditionell skräpkorg och ger plats åt 570 liter okomprimerat skräp på samma storlek utan att skadedjur får tillgång till innehållet. Plattformen ger ett mervärde för både verksamheten, miljön och besökarna.

Förvaltningen har, förutom den direkta klimatpåverkan, fått en högre kunskap och medvetenhet om hur man optimerar utplacering av skräpkorgar och optimerar transporter.