Välkommen Lund

På måndag kopplas två nyinköpta soptunnor upp på nätet. BigBelly heter modellen som både säger till när tunnan behöver tömmas och tjänstgör med fritt wifi för alla surfsugna som ställer sig tillräckligt nära. Tunnan har funnits ett tag men Lund blir nu första stad som även erbjuder publikt wi-fi i anslutning till sopkärl.

Tönsberg väljer investering och reklamfinansiering vid utsättning

Tönsbergs kommun har 7st BigBelly enheter vid Tönsberg Brygge för att det ska vara snyggt och rent trots stora förändringar i besök beroende på väder och event. Ytterligare 10 st BigBelly kommer att sättas ut under våren. Tönsberg har även ingått ett avtal med DigitalBoards AS som i första utsättningen 2017 ger ytterligare 20 st […]

Uppsala låter dig sopsortera i Gatu & Park miljö

Uppsala är en av flera globala städer som idag erbjuder sopsortering i stadsmiljön med hjälp av IoT och solceller BigBelly Solar’s trippelstationer drivs av solceller, kompakterar och övervakar sin volym samt kommunicerar information om status via GSM till operatör. Vidare samlar systemet in informationen och skapar statistik över hur mycket som samlas in i de […]

Digitaliserad sophantering är framtiden

Digitaliserad sophantering är framtiden och kan vara lösningen på överfulla soptunnor. Idén är enkel. Med hjälp av solceller drivs de smarta skräpkorgarna som automatiskt komprimerar skräpet för att mer ska få plats i korgen. När det sedan är fullt informeras sophämtarna digitalt att det är dags att tömma. Detta sparar både tid och koldioxidutsläpp då […]

Studenter gör Västerås till en Miljövinnare

Det vinnande förslaget var att kommunen byter ut de allmänna soptunnorna i Västerås stad mot BigBelly soptunnor. De kom fram till denna lösningen genom att studera nuvarande lösning och göra en beräkning på vad det skulle innebära ekonomiskt och miljömässigt för Västerås stad att göra ett systemskifte. Västerås kommun kommer att tjäna in investeringen i […]