Retningslinjer for bærekraft

Vår virksomhet bidrar og styrker følgende verdensmål

Å tenke på bærekraft er et must for den verden vi lever i. Mr FNs bærekraftsmål viser viktige områder i forhold til utfordringene vi alle står overfor.

I forbindelse med våre løsninger ønsker vi å presentere støttende elementer som styrker deg i møte med våre felles utfordringer. 

Bærekraftspolitikk 1

Bærekraftig industri, innovasjoner og infrastruktur

Gjennom innovasjon skal vi levere de sikreste og mest brukervennlige løsningene på markedet.

Bærekraftspolitikk 2

Bærekraftige byer og lokalsamfunn

Vi jobber tett med byer og offentlige aktører for å utvikle smarte løsninger tilpasset deres behov. 

Bærekraftspolitikk 3

Kamp mot klimaendringer

Vi utvikler løsninger som reduserer transportbehov og reduserer andelen karbondioksidutslipp.

Kvalitet

EWF ECO kundenes krav, forventninger og behov. Dette krever at vi leverer tjenester med riktig kvalitet, til rett tid og til riktig pris. Kvalitetsspørsmål bør ha en fremtredende plass i EWF Ecos virksomhet.

Vi vil aktivt informere og utdanne våre ansatte og interessenter. Konsernsjefen sørger for at politikken forstås i selskapet, måler og evaluerer ytelsen til selskapets kvalitetsinnsats og arbeider med kontinuerlige forbedringer. Vi vil arbeide systematisk for å forbedre våre tjenester, være proaktive, gi motiverte og kunnskapsrike medarbeidere og ha et høyt nivå av service og tilgjengelighet. Dette skaper gode referanser for videre virksomhet og gir opphav til gode kunderelasjoner.

Ansatte forventes å bidra aktivt med sin profesjonalitet og engasjement for å skape høy kvalitet og strebe etter kontinuerlig forbedring. Videre bør kvalitetsarbeidet være godt forankret i alle bedrifters organisasjoner gjennom riktig opplæring, klare instruksjoner og engasjement og krav fra ansatte og andre interessenter.

Arbeider

Et godt arbeidsmiljø er også EWF ECO investering for fremtiden. Vår idé er at kvaliteten på våre tjenester og kvaliteten på arbeidsmiljøet er to komponenter som må jobbe sammen. Vi mener at et godt arbeidsmiljø er en forutsetning for fornøyde kunder. Vi streber etter våre tjenester for å forbedre kundens arbeidsmiljø.

Godt arbeidsmiljø er preget av:

 • en trygg og sikker arbeidssituasjon
 • fornøyde og friske ansatte – lav omsetning
 • forebygge dårlig helse og ulykker
 • at virksomhetens mål og strategier er godt kjent av alle
 • klart lederskap der ansvar og krefter er definert på alle nivåer
 • informasjon, kunnskap og utvikling for alle
 • lik verdi, uavhengig av alder, kjønn, etnisk opprinnelse, religion, seksuell legning eller funksjonshemming
 • at arbeid skal gi jobbtilfredshet, fellesskap og personlig utvikling i en arbeidsorganisasjon preget av hensyn til hverandre
 • høy kvalitet og effektivitet på jobben
 • tilpasning av arbeidsforhold til menneskers ulike forhold i fysiske, mentale og sosiale termer
 • at rutiner for rehabilitering og tilpasning av arbeid er
 • at selskapet fraråder mobbing og fornærmende diskriminering

Miljø

EWF ECO – Målet er å gjøre alt arbeidet med best mulig resultat til minst mulig miljøpåvirkning. Vi har en positiv effekt på miljøet ved å tilby løsninger som reduserer kundens miljøpåvirkning. Vi skal i alle henseender drive virksomheten med begrenset miljøpåvirkning med hensyn til økonomiske og tekniske ressurser, gjeldende lovgivning og andre krav.

EWF ECO alltid strebe etter å ta ansvar for miljøet og holde seg ett skritt foran. Vi følger utviklingen nøye og tilpasser teknologien. Vi har til hensikt at kunden vil være i stand til å redde miljøet samt penger. Ansatte forventes å bidra aktivt med sin profesjonalitet og engasjement for å redusere miljøpåvirkningen og strebe etter kontinuerlige forbedringer og forebygge forurensning. Miljøspørsmål bør ha en fremtredende plass i EWF ECO 's aktiviteter.

Vi skal:

 • aktivt informere og utdanne våre ansatte og interessenter.
 • stadig søke nye arbeidsmetoder og nye materialer og kjemikalier for å forbedre miljøet. Vi skal oppfylle våre kunders spesielle krav. Dette skaper gode referanser for videre virksomhet og gir opphav til gode kunderelasjoner.
 • arbeide for å redusere avfallsforbruket ved å tilby kundeløsninger som innebærer forebygging og restaurering av ødelagt eiendom

La oss jobbe sammen!

Kundeservice: +46 (0)10-495 24 95
Hovedkontor: Vallbyvägen 22, 76251 Rimbo, Sverige
Man-fre: 07:30-16:30