Reduksjon av antall hyller

-80%

Reduksjon av antall bevegelser

-97%

Plattform

WEB/IOS/ANDROID

BigBellys støtte rene er tilgjengelig for både datamaskiner, tabletter og smartphones, hvor all informasjon om hver enhet er samlet gi holde høyere produktivitet og bevissthet i området.

Kontakt oss

BigBelly er en ny plattform med over 50.000 enheter finnes i de 54 landene som kommuniserer og skape en bærekraftig håndtering av søppel i offentlige rom med ingen tilkobling til strøm rutenettet. Enhetene rapportere status og fyll nivået direkte til den ansvarlige for mer effektiv planlegging av ruter. BigBelly HC har 5 - 8 ganger mer kapasitet enn en tradisjonell søppel kurv og gir rom for 570 liter ukomprimert søppel på samme størrelse uten skadedyr få tilgang til innhold. Plattformen tilbyr en merverdi for både aktiviteter, miljøet og besøkende.

Administrasjonen har, i tillegg til direkte innvirkning på klimaet, fått høyere kunnskap og bevissthet om hvordan å optimalisere plasseringen av søppel kurver og optimalisere transport.