"Vi kan også se en drastisk reduksjon i plukke rengjøring av parker, en reduksjon på 60%."-Bo Höglund, Norrmalm distriktet

Området

Bymiljø og parker

Utdrag fra sluttrapport

  • Fra 118.000 til 2.731 bevegelser per år, en virkelig endre av - 97%.
  • Transport redusert med 37.894 km (-92%).
  • Antall søppelsekker falt av 115.096th (-97%)
  • CO2 utslipp av karbondioksid falt 35.518 kg CO2 (-92.4%).
  • Totalt samlet søppel 1 239 507 kg.
  • Resirkulering: glass 3706 kg, papir 2540 kg.

Resultatene er basert på 124th enheter fra BigBelly i perioden 2013-2017.

BigBelly er en ny plattform med over 50.000 enheter finnes i de 54 landene som kommuniserer og skape en bærekraftig håndtering av søppel i offentlige rom med ingen tilkobling til strøm rutenettet. Enhetene rapportere status og fyll nivået direkte til den ansvarlige for mer effektiv planlegging av ruter. BigBelly HC har 5 - 8 ganger mer kapasitet enn en tradisjonell søppel kurv og gir rom for 570 liter ukomprimert søppel på samme størrelse uten skadedyr få tilgang til innhold. Plattformen tilbyr en merverdi for både aktiviteter, miljøet og besøkende.

Administrasjonen har, i tillegg til direkte innvirkning på klimaet, fått høyere kunnskap og bevissthet om hvordan å optimalisere plasseringen av søppel kurver og optimalisere transport.