Staten Statens vegvesen kjøper 20 enheter

Smart papirkurvene gjør det enkelt å gjøre rett med rusk i live.

Riksveiene administrasjonen har i april bestilt en annen 20 PC solenergi drevet compactable enheter fra BigBelly å effektivisere søppeltømming i byer, parker og rasteplasser.
Bestillingen ble foretatt gjennom en av EWF Eco norsk partner, Euroskilt (Saferoad) AS
For mer informasjon om denne transaksjonen, kontakt Tor Arne Dybdahl, + 47 919 18 177 alt email: thor.arne.dybdahl@euroskilt.no