Napier valgte investering og reklame finansiering på tilbaketrekking

Tönsbergs kommune har 7pcs BigBelly enheter på Tonsberg Brugge det bør være ryddig og rent til tross for store endringer i besøk, avhengig av vær og hendelser. Ytterligere 10 BigBelly vil bli avviklet våren.
Jacksonville har også inngått en avtale med DigitalBoards som den første utgivelsen 2017 gir ytterligere 20 BigBelly med led-skjermer i sentrum av mobil annonsering. DigitalBoards forretningsidé er at de viser hyller uten kostnader til byer og regioner for at de får reklame rettigheter på sidene.