EWF ECO AB

ECO Line

recycle-atervinning

Cirkulär ekonomi

Som ett led i vårt arbete med ständiga förbättringar har vi nu lanserat ett ECO Line koncept där fokus ligger på förlängd livslängd, återbruk & återvinning gällande de lösningar vi erbjuder.

En förklaring av begreppet cirkulär ekonomi kan vara att generera ekonomisk tillväxt med så lite icke förnybara resurser som möjligt. För oss är det viktigt att hållbarhetstänket genomsyrar hela organisationen och allt vi gör.

1. Serviceavtal

Gynnar funktion och livslängd via återkommande planerade servicebesök.

2. Renovering

Proaktivt förlänga livscykeln för befintliga enheter via utbyte av väsentliga delar.

3. Återbruk

Möjlighet att välja återbrukade och restaurerade enheter istället för nya.

4. Återvinning

Återsändande av förbrukade enheter till EWF Eco för korrekt återvinning av allt material.

cirkular-1

Påverka det globala avtrycket

Ett av syftena med ECO Line är att kunna erbjuda lösningar med lång livslängd som på ett enkelt sätt kan demonteras, renoveras, uppgraderas och återvinnas.

Med detta koncept hjälper vi våra kunder att tänka cirkulärt. Vår målsättning är att maximera livslängd och påsätt minska det globala avtrycket. 

Ansvar från början till slut

Vi finns med både före- och efter etablering och ser varje relation som ett långsiktigt partnerskap. Med vår gedigna erfarenhet kan vi bistå med kunskap för att på bästa sätt optimera systemet och skapa nytta för er verksamhet.

gruppbild_ewf

Från ord till handling

Med vårt ECO Line koncept går vi från ord till handling med ambition att ta ansvar från början till slut. Vi hjälper er som samarbetspartner att guida er rätt mot en mer hållbar framtid genom kloka ekologiska val. Vill du veta mer?

Låt oss jobba tillsammans!

Kundtjänst: 010-495 24 95
Huvudkontor: Vallbyvägen 22, 76251 Rimbo, Sverige
Mån-Fre: 07:30-16:30