Steora Hybrid 230

Steoras kontrollpanel är faktiskt hjärnan bakom parkbänken. Alla behöriga brukare får en egen personlig profil på Includes webbaserade kontrollpanel. Där du får tillgång till uppdaterad data från respektive bänk, närsom helst från vart som helst.

Registrera dig här för prisuppgifter och konfiguerationer!

Artikelnr: steora-hybrid Kategori: