Steora Hybrid

Steoras kontrollpanel är faktiskt hjärnan bakom parkbänken. Alla behöriga brukare får en egen personlig profil på Includes webbaserade kontrollpanel. Där du får tillgång till uppdaterad data från respektive bänk, närsom helst från vart som helst.

Logga in för prisuppgifter och konfiguerationer!

Artikelnr: steora-hybrid Kategori: