Steora Standard

Steora har en kontrollpanel som är hjärnan bakom den smarta parkbänken. Alla behöriga brukare får en egen personlig profil på Includes webbaserade kontrollpanel. Där du får tillgång till uppdaterad data från respektive bänk, närsom helst från vart som helst.

Logga in för prisuppgifter och konfiguerationer!

Artikelnr: steora-standard Kategori: