Reduktion av antalet papperskorgar

-75%

Reduktion av antalet tömningar

-95%

Plattform

WEBB / IOS / ANDROID

BigBellys mjukvarustöd CLEAN finns tillgängligt för både datorer, surfplattor och smartphones där all information om respektive enhet finns samlad för att kunna tillhanda hålla högre produktivitet och medvetenhet i området.

Kontakta oss

BigBelly är en innovativ plattform med över 50.000 existerande enheter i 54 länder som kommunicerar och skapar en hållbar hanteringen av skräp i det publika rummet utan anslutning till elnät. Enheterna rapporterar sin status och fyllnadsnivå direkt till ansvariga för effektivare planering av rutter. BigBelly HC har 5-8 gånger mer kapacitet än en traditionell skräpkorg och ger plats åt 570 liter okomprimerat skräp på samma storlek utan att skadedjur får tillgång till innehållet. Plattformen ger ett mervärde för både verksamheten, miljön och besökarna.

Förvaltningen har, förutom den direkta klimatpåverkan, fått en högre kunskap och medvetenhet om hur man optimerar utplacering av skräpkorgar och optimerar transporter.