26 januari, 2023

Smart källsortering i utemiljö med IoT

Sortering av avfall i offentlig miljö är viktigt för att hjälpa till att hålla våra samhällen rena och friska, samtidigt som vi bidrar till en hållbar miljö. Sammantaget är smart källsortering ett viktigt verktyg för att förbättra avfallshanteringen i offentliga miljöer

Sortering av avfall i offentlig miljö är viktigt för att hjälpa till att hålla våra samhällen rena och friska

Smart källsortering kan vara ett steg i rätt riktning för att göra det enklare för besökare att slänga skräpet på rätt ställe, och effektivare för verksamheter att hantera avfallet. Genom att använda avancerade teknologier såsom sensorer, komprimatorer, solceller och maskininlärning kan man automatiskt förbättra effektiviteten och noggrannheten i avfallsprocessen.

Detta är ett utmärkt sätt att minska avfallets miljöpåverkan. Genom att sortera dina sopor kan du se till att återvinningsbara material återanvänds och inte skickas till förbränning. Detta bidrar även till en hållbar utveckling genom att minska belastningen på miljön och öka återvinningen. En miljö med bra källsortering kan bli mer attraktiv och bli en mer inbjudande plats för besökare.

Det är också viktigt att ta hänsyn till avfallsbehållarnas kapacitet, beroende på hur ofta de töms och hur mycket avfall som sannolikt kommer att genereras i upptagningsområdet. Oavsett om du vill placera dina avfallsstationer i en stadskärna, på ett torg, i en park, vid en fastighet eller i ett badområde – eller där det finns stora mängder skräp i rörelse – så har vi allt du behöver!

Modulär avfallssortering för offentliga miljöer ger ökad flexibilitet till att anpassa efter plats och behov

Vår smarta avfallssortering är modulär och bygger på avfallsplattformen från Bigbelly. Detta gör att du kan bygga på befintliga behållare inom systemet med önskad sortering och därmed välja ytterligare funktioner på avfallsbehållaren.

Smart källsortering ska vara modulär och anpassningsbar
Kapacitet från 120 till 1710 liter per station.

Sammantaget är smart källsortering ett viktigt verktyg för att förbättra avfallshanteringen i offentliga miljöer

Detta kan också bidra till att minska kostnaderna för avfallshantering genom att öka återvinningen av återvinningsbara material. Detta leder till besparingar i form av lägre avfallshanteringsavgifter och ökade intäkter från återvunna produkter.

Genom smart källsortering kan du öka medvetenheten om värdet av att ta hand om miljön och samtidigt inspirera människor att börja sortera sitt skräp, även på andra platser. Källsortering kan i längden leda till en bred beteendeförändring och slutligen även en normalisering i det offentliga rummet. 

Därför ska du välja smart källsortering

Vårt smarta avfallssystem är en toppmodern lösning för smarta städer. Lösningen har utformats för att vara energieffektiv och miljövänlig, så den kan införas i städer över hela världen. Plattformen erbjuder flera fördelar jämfört med traditionella avfallsbehållare. Dessa fördelar inkluderar:

  1. Ökad kapacitet: Inbyggd kompressionsfunktion som gör att avfallsbehållaren kan hantera fem gånger mer avfall än en traditionell avfallsbehållare, vilket minskar behovet av tömning och ökar kapaciteten.
  2. Ökad mätbarhet: Utrustad med sensorer som rapporterar tillbaka till förvaltningen när det är dags att tömma behållaren. Detta gör det möjligt för administrationen att skapa ett mer logiskt och effektivt tömningsschema.
  3. Minskat globalt avtryck: Eftersom Bigbelly kan hålla mer avfall minskar även antalet tömningar och därmed minskar också både utsläpp och trafikstockningar från tömningsfordonen.
  4. Renare miljö: Bigbelly är ett slutet system, vilket gör det svårare för skadedjur att komma åt behållarens innehåll och minskar sannolikheten för att skräp hamnar på marken eller i vattendrag.
  5. Anpassningsbart: Bigbelly kan anpassas efter lokala behov och förhållanden, inklusive kapacitet, funktion, sortering och design. (tips: testa bland annat integrerad ljudmodul för att öka medvetenheten i området).
Avfallsverktyg för renhållning i offentlig miljö

Det kan också hjälpa till att minska mängden nedskräpning i våra gemensamma miljöer

Vi vill ge dig full kontroll över dina sopkärl med ett avfallsverktyg som hjälper dig att fatta beslut om var du ska placera resurserna. Detta sparar både tid, ekonomi och minskar dessutom behovet av transporter för avfallshämtning.

Så, om du är en kommun, ett företag eller en organisation som är intresserad av att förbättra avfallshanteringen i offentliga miljöer, bör du överväga möjligheten att införa smart källsortering. Det kan hjälpa dig att skapa en renare miljö, samtidigt som det bidrar till en effektivare verksamhet.

Möjliggör sortering av avfall i offentlig miljö
Anpassa design, sortering, kapacitet och mät andelen skräp i respektive avfallsbehållare.

Öka återvinningen och öka möjligheterna att uppnå en cirkulär ekonomi, även på offentliga platser

Avfall Sverige har lanserat ett nytt gemensamt skyltningssystem för att göra det lättare för alla att sortera sitt avfall på rätt sätt. Syftet är att öka återvinningen och öka möjligheterna att uppnå en cirkulär ekonomi. Det är upp till kommunen att välja vilken design och sortering som ska synas. På den här sidan kan du läsa mer om systemet: Sverigesorterar.se

Pictogram Sverige Sorterar
Pictogram från Avfall Sverige

Vårt mål är att hjälpa dig att skapa en renare och hållbarare miljö genom att förbättra avfallshanteringen i offentliga miljöer

Om du är intresserad av att implementera smart källsortering i din offentliga miljö, tveka inte att kontakta oss. Vi har både erfarenhet, kunskap och teknologin som kan hjälpa dig. Vi har också samarbeten med ledande leverantörer och kan erbjuda skräddarsydda lösningar för din verksamhet.

Vi ser fram emot att höra från dig och hjälpa dig att ta det första steget mot smart källsortering.

Hur gjorde våra kunder med källsortering?

Logga in

Låt oss jobba tillsammans!

Kundtjänst: 010-495 24 95
Huvudkontor: Vallbyvägen 22, 76251 Rimbo, Sverige
Mån-Fre: 07:30-16:30