Studerende gøre Västerås til en miljømæssig vinder

Det vindende forslag var at erstatte de offentlige skraldespande i byen Västerås mod BigBelly skraldespande. De ankom på denne løsning ved at studere den eksisterende løsning og få et overslag på hvad det ville betyde økonomisk og miljømæssigt Västerås by at gøre et system ændre. Västerås kommune vil tjene investeringen i […]

På plats i Visby & Almedalen Valley

Rekognoscerar och känner lugn inför stormen på Gotlands Museum där vi kommer att visa upp BigBelly Solar- det miljösmarta sop-& återvinnings systemet under 1-4/7 Välkommen att diskutera och lära mer om hur vi kan spara miljö och kostnader för sophantering i det offentliga rummet, önskar vi på EWF Eco AB/ BigBelly Solar