Hållbarhetsaktörerna får en egen branschförening Gröna Städer

Vihreiden kaupunkien pitäisi toimia vahti koirina jäsenillemme kohti hallituksen politiikkaa. Meidän pitäisi kuitenkin olla myös kumppanien Kokous paikka ja liiketoiminta foorumi, jotta voisimme lisätä jäsenten liike toimintaa esimerkiksi messuilla ja yritys verkostoissa. Näin luomme parempia olosuhteita kaupunki ympäristömme kestävyyden parantamiseksi.

Jaa tämä viesti

Jaa Facebook
Jaa Linkedin
Jaa Twitter
Jaa email

Yhdistyksen pääsihteeri on Sebastian NAVAB, entinen pääministeri Göran Perssoncommunication Strategist, toimitus johtaja PR Agency NAV. hän sanoo:

– I dag hör företag och organisationer som jobbar med hållbara varor och tjänster, både miljömässigt och socialt, till olika branschföreningar, som inte nödvändigtvis har hållbarhetsfrågan högst på dagordningen. Samtidigt ställs det allt högre krav på att mer och mer ska vara hållbart och allt fler företag ställer om till hållbart.

Därför bildar vi en förening för alla aktörer som jobbar med hållbarhet inom exempelvis energi, fastigheter och återvinning. Vi står även öppna för andra aktörer som stöttar vår sak, oavsett om de kommer från näringslivet, offentlig eller ideell sektor.

Gröna städer har identifierat 16 branschvertikaler med potentiella medlemmar och har som ambition att samla samtliga aktörer som verkar med hållbara produkter och tjänster kopplat till samhällsutveckling.
Gröna städer ska inte bara driva hållbarhetsaktörerna frågor utan också hjälpa sina medlemmar att göra bättre affärer.

– Gröna städer ska agera vakthund för våra medlemmar gentemot myndighetspolitiken. Men vi ska också vara en mötesplats och affärsplattform för partners och för att kunna öka medlemmarnas affärer, genom till exempel mässor och affärsnätverk. På så sätt skapar vi bättre förutsättningar för ökad hållbarhet i våra urbana miljöer.

Ska vi uppnå våra klimatmål, måste näringslivet bli mer aktivt. Vi gör det genom att få fler att producera mer hållbart. Det är huvudsyftet. Medlemsavgiften sätts efter omsättning, och kostar från 5 000 kronor per år. Målet är att ha 100 medlemmar före Almedalsveckan.

– Intresset har varit stort. Redan innan vi har kommit igång har vi 30 medlemmar. Förutom medlemmar har Gröna städer även partners. De är i dag bland annat Svenska Mässan, Husqvarna och United Spaces.

Varför behövs Gröna städer?– Många av de organisationer som finns i dag bygger på stuprösformatmed exakt samma slags medlemmar. Vi är en modern organisation som bygger på en horisontell struktur där våra medlemmar organiserar sig kring en fråga snarare än utifrån vilken typ av produkt de producerar. I dag finns gott om nätverk och organisationer inom hållbarhet instiftade av det politiska eller offentliga. Det är bra att diskutera framtidsfrågor men, grundarna kände ett behov av en branschorganisation som proaktivt driver de frågor som har förutsättningar att bättra potentialen för lönsamheten hos producenterna. Mer hockey, helt enkelt.

Varför heter det Gröna städer?– Ska vi nå FNs mål och de nationell uppsatta klimatmålen, måste våraurbana miljöer bli mer hållbara.
Utesluter ni inte landsbygden med det namnet?– Även i landsbygden finns små, urbana miljöer. De gör också avtryckpå miljön. Folk ska inte behöva flytta från städerna till det gröna, utan att behöver få det gröna att flytta in i våra urbana miljöer där många bor.

Gröna städer har både en styrelse och ett advisory board med namnkunniga deltagare. I styrelsen sitter bland annat Leif Zetterberg, centerpartist och tidigare statssekreterare i Alliansregeringen samt representanter från Vattenfall och Envac. Advisory board leds av Roger Tiefensee, Centerpartiets gruppledare 2006-2011.


Gröna Städers frågor

  • Hållbar upphandling
  • Innovationsutveckling
  • Exportstöd
  • Kapitalförsörjning
  • Miljöregler

http://gronastader.se/

http://www.mynewsdesk.com/se/ewf-eco-ab/news/haallbarhetsaktoererna-faar-en-egen-branschfoerening-226838

Tilaa uutiskirjeemme!

Haluatko samankaltaisia uutisia suoraan Saapuneet-kansiosi? Kirjoita Sähkö posti osoitteesi rekisteröitymistä varten!

Lisää tutustua

Pilvi palvelun roska kori voi
Esillä

10 edut BigBelly kytketty säiliöt ja miksi niitä tarvitaan

Viiden vuoden aikana varasto paikkojen tyhjennys toimen kustannukset ovat laskeneet 1 560 000 – £260 000 ja CO2-päästöt ovat laskeneet 6,9 tonnista 2,2 tonniin. BigBelly-kuivikkeen kapasiteetti on kasvanut, liike toiminnan tuottavuus on lisääntynyt, viemäriin ja siirtojen luku määrä on vähentynyt – samalla pinnalla kuin ennenkin.

Bigbelly

Malmö saa uusia moderneja lokeroita BigBelly

BigBelly on nyt ottaa kantaa Keski Malmössä! Roskat, jotka kävijät heittävät roska koriin, pakataan aurinko energian avulla ja ilmoitetaan itsestään, kun on aika tyhjentää. Alukset ovat myös täysin suljettuja ja estävät siten tuholaisia tai roskat päätyvät kanavaan.