Phone: 0046 10-495 24 95

Hållbarhetsaktörerna får en egen branschförening Gröna Städer

Green Cities
Share on Linkedin
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Share on Twitter
Twitter
Share on Google
Google +

Secretary General of the Association, is Sebastian Navab, former Prime minister (s) Goran Perssonskommunikationsstrateg, today Managing Director of pr firm NAV. He says:

– I dag hör företag och organisationer som jobbar med hållbara varor och tjänster, både miljömässigt och socialt, till olika branschföreningar, som inte nödvändigtvis har hållbarhetsfrågan högst på dagordningen. Samtidigt ställs det allt högre krav på att mer och mer ska vara hållbart och allt fler företag ställer om till hållbart.

Därför bildar vi en förening för alla aktörer som jobbar med hållbarhet inom exempelvis energi, fastigheter och återvinning. Vi står även öppna för andra aktörer som stöttar vår sak, oavsett om de kommer från näringslivet, offentlig eller ideell sektor.

Green cities have identified 16 industry verticals with potential members and have the ambition to bring together all actors that operate with sustainable products and services linked to societal development.
Green cities should not only drive sustainability issues but also help their members do better business.

– Gröna städer ska agera vakthund för våra medlemmar gentemot myndighetspolitiken. Men vi ska också vara en mötesplats och affärsplattform för partners och för att kunna öka medlemmarnas affärer, genom till exempel mässor och affärsnätverk. På så sätt skapar vi bättre förutsättningar för ökad hållbarhet i våra urbana miljöer.

Ska vi uppnå våra klimatmål, måste näringslivet bli mer aktivt. Vi gör det genom att få fler att producera mer hållbart. Det är huvudsyftet. Medlemsavgiften sätts efter omsättning, och kostar från 5 000 kronor per år. Målet är att ha 100 medlemmar före Almedalsveckan.

– Intresset har varit stort. Redan innan vi har kommit igång har vi 30 medlemmar. Förutom medlemmar har Gröna städer även partners. De är i dag bland annat Svenska Mässan, Husqvarna och United Spaces.

Why are green cities needed? "Many of the organisations that exist today are based on the same kind of members. We are a modern organization based on a horizontal structure where our members organize themselves around an issue rather than based on the type of product they produce. Today, there are plenty of networks and organisations in sustainability instituted by the political or public. It is good to discuss future issues but, the founders felt a need for a trade association that proactively drives the issues that have the prerequisites to improve the potential for the profitability of the producers. More hockey, simply.

Why is it called green cities? "If we are to reach the goals of the Un and the national climate goals, våraurbana environments must become more sustainable.
Do you not exclude the countryside with that name? – even in rural areas there are small, urban environments. They also make print on the environment. People should not have to move from the cities to the green, without needing to get the green to move into our urban environments where many live.

Gröna städer har både en styrelse och ett advisory board med namnkunniga deltagare. I styrelsen sitter bland annat Leif Zetterberg, centerpartist och tidigare statssekreterare i Alliansregeringen samt representanter från Vattenfall och Envac. Advisory board leds av Roger Tiefensee, Centerpartiets gruppledare 2006-2011.


Gröna Städers frågor

  • Hållbar upphandling
  • Innovationsutveckling
  • Exportstöd
  • Kapitalförsörjning
  • Miljöregler

http://gronastader.se/

http://www.mynewsdesk.com/se/ewf-eco-ab/news/haallbarhetsaktoererna-faar-en-egen-branschfoerening-226838

Subscribe to our newsletter

Want the latest news from EWF ECO and current offers? Subscribe to our Newsletter!

Customer case
Similar News