Telefon: 0046 10-495 24 75

Ingen produkter i handlekurven.

Vilkår for bruk

Denna webbplats har skapats av EWF ECO AB som också har upphovsrätten till webbplatsen. Webbplatsen görs tillgänglig av EWF ECO AB och när du besöker sidorna godkänner du också villkoren nedan.

EWF ECO AB har rett til å disponere over nettstedet. Opphavsrett er ikke begrenset til nettstedet som helhet, men inkluderer også bruk av deler derav, for eksempel tekst, bilde og flyttende medier.

Du har rätt att skriva ut en kopia av innehållet. Du har dock inte rätt att ändra, kopiera, reproducera, distribuera eller nyttja innehållet i kommersiella syften. Genom att nyttja webbplatsen garanterar du att du inte kommer att använda den för olagliga eller omoraliska ändamål.

Du får inte nyttja något varumärke eller annat varukännetecken som finns på denna webbplats.

Du får inte heller nyttja eller integrera denna webbplats på egen eller annans webbplats utan EWF ECO AB skriftliga godkännande.

Ansvarsbegränsning

Innehållet på denna webbplats tillhandahålls utan garantier av något slag. EWF ECO AB kan således inte hållas ansvarig för att funktionen på webbplatsen är felfri, att felaktigheter alltid kan korrigeras, att pålitligheten och aktualiteten av den information eller service som erbjuds alltid följer ditt nyttjande av denna webbplats.

Allmänna begränsningar

EWF ECO AB förbehåller sig rätten att utan särskilt meddelande ändra och uppdatera gällande villkor. Webbplatsen kan periodvis och/eller delvis vara avstängd utan rätt för er att erhålla någon form av kompensation.

Sekretesspolicy

Nedan beskrivs hur EWF ECO AB hanterar information som blir tillgänglig i samband med besök av vår webbplats.

Uppgifter som sparas

EWF ECO AB sparar två typer av uppgifter när du besöker vår hemsida. Den första typen är den som du själv initierar (skriver in/översänder) i din kontakt med oss, till exempel när du skickar information genom ett formulär som ifyllts.

Den andra typen av uppgifter är de vi automatiskt sparar i bakgrunden när du besöker vår hemsida. Denna information används uteslutande för att undersöka hur vår hemsida fungerar och för att kunna förbättra densamma. Exempel på sådana uppgifter är typ av webbläsare, operativsystem och IP-nummer.

Ikke gå glipp av dette!
Registrer deg for mottak av nyhetsbrevet

Vil du ha de siste nyhetene fra EWF ECO og nåværende tilbud? Registrer deg for mottak av nyhetsbrevet!