Vilkår for bruk

Dette nettstedet har blitt opprettet av EWF ECO AB som også har opphavsrett til nettstedet. Nettstedet er gjort tilgjengelig av EWF ECO AB og når du besøker sidene du også godtar vilkårene nedenfor.

EWF ECO AB har rett til å disponere over nettstedet. Opphavsrett er ikke begrenset til nettstedet som helhet, men inkluderer også bruk av deler derav, for eksempel tekst, bilde og flyttende medier.

Du har rett til å skrive ut en kopi av innholdet. Du har imidlertid ikke rett til å modifisere, kopiere, reprodusere, distribuere eller bruke innholdet til kommersielle formål. Ved å bruke nettstedet, garanterer du at du ikke vil bruke den til ulovlige eller umoralske formål.

Du kan ikke bruke noe varemerke eller andre varemerker som finnes på dette nettstedet.

Du kan ikke bruke eller integrere dette nettstedet på ditt eget eller andres nettsted uten skriftlig samtykke fra EWF ECO AB.

Begrensning av ansvar

Innholdet på dette nettstedet er gitt uten garantier av noe slag. EWF ECO AB kan derfor ikke holdes ansvarlig for å sikre at nettstedets funksjonalitet er feilfri, at unøyaktigheter alltid kan korrigeres, at påliteligheten og aktualitet av informasjonen eller tjenesten som tilbys alltid følger din bruk av dette nettstedet.

Generelle restriksjoner

EWF ECO AB förbehåller sig rätten att utan särskilt meddelande ändra och uppdatera gällande villkor. Webbplatsen kan periodvis och/eller delvis vara avstängd utan rätt för er att erhålla någon form av kompensation.

Sekretesspolicy

Nedan beskrivs hur EWF ECO AB hanterar information som blir tillgänglig i samband med besök av vår webbplats.

Uppgifter som sparas

EWF ECO AB sparar två typer av uppgifter när du besöker vår hemsida. Den första typen är den som du själv initierar (skriver in/översänder) i din kontakt med oss, till exempel när du skickar information genom ett formulär som ifyllts.

Den andra typen av uppgifter är de vi automatiskt sparar i bakgrunden när du besöker vår hemsida. Denna information används uteslutande för att undersöka hur vår hemsida fungerar och för att kunna förbättra densamma. Exempel på sådana uppgifter är typ av webbläsare, operativsystem och IP-nummer.