Telefon: 0046 10-495 24 75

Ingen produkter i handlekurven.

Om oss

Del på Facebook
Facebook
Del på Google
Google +
Del på Twitter
Twitter
Del på Linkedin
Linkedin
Om oss 2

EWF ECO AB

EWF ECO AB er et heleid datterselskap av JMP Invest AB og har sitt forretningskontor i Rimbo, Norrtälje kommune. Virksomheten ble utviklet og drevet i dag av Järnebrink-familien, som har over 30 års erfaring i entreprenørskap.

EWF ECO AB reflekterer og streber etter et bedre miljø med smarte, innovative og bærekraftige løsninger som gagner både våre kunder og fremtiden. Kreativitet og innovasjon gir EWF eksklusive fordeler til å levere markedsledende produkter og løsninger i sine områder. Bærekraft er en viktig del av våre løsninger for å levere langvarig kvalitet med målbare fordeler for fremtidig utvikling. For å sikre kvalitet og produkt forberedelser utføres finans og service direkte innenfor sentrale deler av konsernet.

EWF er den eksklusive distributøren for Bigbelly og Steora. I tillegg til Sverige, omfatter etatene også Finland og Norge. EWF har utvidet Bigbellys-området i 2018 og har blitt en eksklusiv Distributør i Danmark.

Vi tar bærekraft og miljøet på alvor

Bærekraft er et must for verden som vi lever. I noe samfunn, må vi alle bli bedre og smartere bruk av tilgjengelige ressurser nå og i fremtiden. (U) FNS bærekraftig utvikling mål viser viktige områder i forhold til utfordringene vi står overfor.

Vi vil denne løsningen finnes støtte element som styrker deg i forhold til vår felles utfordringer.

Bigbellys smart plattform for rusk ledelse forbedrer følgende globale mål:

Nummer 9 – Bærekraftig industri, innovasjoner og infrastruktur.
Nummer 11 – Bærekraftige byer og samfunn.
Nummer 12 – Bærekraftig forbruk og produksjon.
Nummer 13 – Håndtering av klimaendringer

Om oss 3

Miljöpolicy

EWF ECO’s mål är att göra alla arbeten med bästa resultat till minsta möjliga miljöpåverkan. Vi har en positiv effekt på miljön genom att vi erbjuder lösningar som innebär att kundens miljöbelastning minskar. Vi skall i alla avseenden bedriva verksamheten med begränsad miljöpåverkan med hänsyn till ekonomiska och tekniska resurser samt gällande lagstiftning och övriga krav.

EWF ECO strävar efter att alltid ta ansvar för miljön och ligga steget före. Vi följer utvecklingen noga och miljöanpassar tekniken. Vi har för avsikt att kunden både ska kunna spara miljön och pengar. Medarbetarna förväntas aktivt bidra med sitt yrkeskunnande och engagemang för att minska miljöpåverkan och eftersträva ständiga förbättringar och förebygga föroreningar. Miljöfrågor skall ha en framträdande plats inom EWF ECO’s verksamhet.

Vi skall:

 • aktivt informera och utbilda våra medarbetare och intressenter.
 • ständigt söka nya arbetsmetoder och nya material och kemikalier i syfte att förbättra miljön. Vi skall tillgodose våra kunders speciella krav. Detta skapar goda referenser för ytterligare affärer och ger upphov till goda kundrelationer.
 • arbeta för att minska avfallsförbrukningen genom att erbjuda kunden lösningar som innebär förebyggande och återställande av förstörd egendom

Arbetsmiljö

En god arbetsmiljö är för EWF ECO en investering för framtiden. Vår tanke är att kvalitet på våra tjänster och kvalitet på arbetsmiljön är två komponenter som måste samverka. Vi anser att en god arbetsmiljö är förutsättningen för nöjda kunder. Vi strävar efter att våra tjänster ska förbättra kundens arbetsmiljö.

God arbetsmiljö kännetecknas av:

 • en säker och trygg arbetssituation
 • nöjda och friska medarbetare – låg personalomsättning
 • att förhindra ohälsa och olycksfall
 • att verksamhetens mål och strategier är väl kända av alla
 • tydligt ledarskap där ansvar och befogenheter är definierade på alla nivåer
 • information, kunskap och utveckling för alla
 • lika värde, oberoende av ålder, kön, etniskt ursprung, religion, sexuell läggning eller funktionshinder
 • att arbetet skall ge arbetstillfredsställelse, gemenskap och person­lig utveckling i en arbetsorganisation som präglas av respekt till varandra
 • hög kvalitet och effektivitet i arbetet
 • anpassning av arbetsförhållanden till människors olika förutsättningar i fysiskt, psykiskt och socialt avseende
 • att rutiner för rehabilitering och arbetsanpassning finns
 • att företaget motverkar mobbing och kränkande särbehandling

Kvalitetspolicy

EWF ECO ska uppfylla kundernas krav, förväntningar och behov. Det förutsätter att vi levererar tjänster med rätt kvalitet, i rätt tid och till rätt pris. Kvalitetsfrågor ska ha en framträdande plats inom EWF ECO´s verksamhet.

Vi ska aktivt informera och utbilda våra medarbetare och intressenter. VD säkerställer att policyn är förstådd inom företaget, mäter och utvärderar resultatet av företagets kvalitetsinsatser och arbetar med ständiga förbättringar. Vi ska arbeta systematiskt med att förbättra våra tjänster, vara proaktiv, tillhandahålla motiverad och kunnig personal samt ha en hög servicenivå och tillgänglighet. Detta skapar goda referenser för ytterligare affärer och ger upphov till goda kundrelationer.

Medarbetarna förväntas aktivt bidra med sitt yrkeskunnande och engagemang för att skapa hög kvalitet och eftersträva ständiga förbättringar. Vidare ska kvalitetsarbetet vara väl förankrat i samtliga bolags organisationer genom lämplig utbildning, tydliga instruktioner samt engagemang och krav från personal och övriga intressenter.

Noen partnere
Ikke gå glipp av dette!
Registrer deg for mottak av nyhetsbrevet

Vil du ha de siste nyhetene fra EWF ECO og nåværende tilbud? Registrer deg for mottak av nyhetsbrevet!