Om oss

Del på Facebook
Del på Google
Del på Twitter
Del på Linkedin
Om oss 2

EWF ECO AB

EWF ECO AB er et heleid datterselskap av JMP Invest AB og har sitt forretningskontor i Rimbo, Norrtälje kommune. Virksomheten ble utviklet og drevet i dag av Järnebrink-familien, som har over 30 års erfaring i entreprenørskap.

EWF ECO AB reflekterer og streber etter et bedre miljø med smarte, innovative og bærekraftige løsninger som gagner både våre kunder og fremtiden. Kreativitet og innovasjon gir EWF eksklusive fordeler til å levere markedsledende produkter og løsninger i sine områder. Bærekraft er en viktig del av våre løsninger for å levere langvarig kvalitet med målbare fordeler for fremtidig utvikling. For å sikre kvalitet og produkt forberedelser utføres finans og service direkte innenfor sentrale deler av konsernet.

EWF er den eksklusive distributøren for Bigbelly og Steora. I tillegg til Sverige, omfatter etatene også Finland og Norge. EWF har utvidet Bigbellys-området i 2018 og har blitt en eksklusiv Distributør i Danmark.

Vi tar bærekraft og miljøet på alvor

Bærekraft er et must for verden som vi lever. I noe samfunn, må vi alle bli bedre og smartere bruk av tilgjengelige ressurser nå og i fremtiden. (U) FNS bærekraftig utvikling mål viser viktige områder i forhold til utfordringene vi står overfor.

Vi vil denne løsningen finnes støtte element som styrker deg i forhold til vår felles utfordringer.

Bigbellys smart plattform for rusk ledelse forbedrer følgende globale mål:

Nummer 9 – Bærekraftig industri, innovasjoner og infrastruktur.
Nummer 11 – Bærekraftige byer og samfunn.
Nummer 12 – Bærekraftig forbruk og produksjon.
Nummer 13 – Håndtering av klimaendringer

Om oss 5

Miljøpolitikk

EWF ECO mål er å gjøre alt arbeidet med de beste resultatene til den minste mulige miljøpåvirkningen. Vi har en positiv effekt på miljøet ved å tilby løsninger som reduserer kundens miljøpåvirkning. På alle måter skal vi drive virksomheten med en begrenset miljøpåvirkning, og ta hensyn til økonomiske og tekniske ressurser og lovgivningen og andre krav i kraft.

EWF ECO streber etter å alltid ta ansvar for miljøet og være i forkant. Vi følger utviklingen nøye og miljømessige tilpasse teknologien. Vi ønsker at kunden skal kunne redde miljøet og penger. Ansatte forventes å aktivt bidra med sin profesjonalitet og forpliktelse til å redusere miljøpåvirkningen og streber etter kontinuerlig forbedring og forebygging av forurensning. Miljøspørsmål skal ha en fremtredende plass innenfor EWF øko aktiviteter.

Vi skal:

 • aktivt informere og utdanne våre ansatte og interessenter.
 • Stadig søker nye arbeidsmetoder og nye materialer og kjemikalier for å forbedre miljøet. Vi vil møte kundenes spesielle krav. Dette skaper gode referanser for videre virksomhet og gir opphav til gode kunderelasjoner.
 • Arbeid for å redusere avfalls forbruket ved å tilby kundeløsninger som involverer forebygging og restaurering av ødelagt eiendom

Arbeider

Et godt arbeidsmiljø for EWF ECO er en investering for fremtiden. Vår idé er at kvaliteten på våre tjenester og kvaliteten på arbeidsmiljøet er to komponenter som må samhandle. Vi mener at et godt arbeidsmiljø er forutsetningen for fornøyde kunder. Vi streber etter å sikre at våre tjenester forbedrer kundens arbeidsmiljø.

Godt arbeidsmiljø er preget av:

 • En trygg og sikker arbeidssituasjon
 • Fornøyde og sunne medarbeidere – lav medarbeider omsetning
 • Forebygge dårlig helse og ulykker
 • Målene og strategiene for virksomheten er godt kjent
 • Klart lederskap der ansvar og kompetanse er definert på alle nivåer
 • Informasjon, kunnskap og utvikling for alle
 • Lik verdi, uavhengig av alder, kjønn, etnisk opprinnelse, religion, seksuell legning eller uførhet
 • Dette arbeidet skal gi trivsel, fellesskap og personlig utvikling i en arbeidsorganisasjon som kjennetegnes av respekt for hverandre
 • Høy kvalitet og effektivitet på arbeidsplassen
 • Tilpasse arbeidsforhold til menneskers ulike forhold i fysiske, psykologiske og sosiale termer
 • At rutiner for rehabilitering og jobb tilpasning er
 • Counter mobbing og overgrep

Retningslinjer for kvalitet

EWF ECO skal oppfylle kundenes krav, forventninger og behov. Dette forutsetter at vi leverer tjenester av riktig kvalitet, til rett tid og til riktig pris. Kvalitet spørsmål bør ha en fremtredende plass innenfor EWF ECO virksomhet.

Vi vil aktivt informere og utdanne våre ansatte og interessenter. KONSERNSJEFEN sikrer at politikken forstås i selskapet, måler og evaluerer resultatene av selskapets kvalitets innsats og arbeider med kontinuerlig forbedring. Vi vil arbeide systematisk for å forbedre våre tjenester, være proaktive, gi motiverte og kunnskapsrike medarbeidere, og ha en høy grad av service og tilgjengelighet. Dette skaper gode referanser for videre virksomhet og gir opphav til gode kunderelasjoner.

Ansatte forventes å aktivt bidra med sin profesjonalitet og forpliktelse til å skape høy kvalitet og streber etter kontinuerlig forbedring. Videre må kvalitetsarbeid være godt forankret i alle bedriftsorganisasjoner gjennom hensiktsmessig opplæring, klare instrukser og engasjement og krav fra ansatte og andre interessenter.

Noen partnere