Om oss

Dela på facebook
Dela på google
Dela på twitter
Dela på linkedin
Om oss 2

EWF ECO AB

EWF ECO AB är ett helägt dotterbolag till JMP Invest AB och har sitt säte i Rimbo, Norrtälje Kommun. Verksamheten utvecklades och drivs än idag av familjen Järnebrink, vilka har över 30 års erfarenhet av entreprenörskap.

EWF ECO AB speglar och eftersträvar en bättre miljö med smarta, innovativa och hållbara lösningar som gynnar både våra kunder och framtid. Kreativitet och nytänkande ger EWF exklusiva fördelar att kunna leverera marknadsledande produkter och lösningar inom dess områden. Hållbarhet är en viktig aspekt i våra lösningar för att kunna leverera långvarig kvalité med mätbara fördelar för en framtida utveckling. För att säkerställa kvalitet och iordningställande av produkt sker ekonomi och service direkt inom centrala delar av koncernen.

EWF  är exklusiv distributör för Bigbelly och Steora. Agenturerna omfattar förutom Sverige även Finland och Norge. EWF har under 2018 expanderat Bigbellys område och blivit exklusiv distributör i Danmark.

Vi tar hållbarhet och miljö på allvar

Hållbarhetstänk är ett måste för världen som vi lever i. I varje samhälle måste vi alla bli bättre och smartare på att utnyttja de resurser som finns tillgängliga nu och i framtiden. (FN) Förenta Nationerna’s mål för hållbar utveckling visar viktiga områden i förhållande till de utmaningar vi alla står inför.

Vi vill i samband med denna lösning presentera stödande element som stärker Er gentemot våra gemensamma utmaningar.

Bigbellys smarta plattform för skräphantering förstärker följande världsmål:

Nummer 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur.
Nummer 11 – Hållbara städer och samhällen.
Nummer 12 – Hållbar konsumtion och produktion.
Nummer 13 – Bekämpa klimatförändringarna

Om oss 5

Miljöpolicy

EWF ECO’s mål är att göra alla arbeten med bästa resultat till minsta möjliga miljöpåverkan. Vi har en positiv effekt på miljön genom att vi erbjuder lösningar som innebär att kundens miljöbelastning minskar. Vi skall i alla avseenden bedriva verksamheten med begränsad miljöpåverkan med hänsyn till ekonomiska och tekniska resurser samt gällande lagstiftning och övriga krav.

EWF ECO strävar efter att alltid ta ansvar för miljön och ligga steget före. Vi följer utvecklingen noga och miljöanpassar tekniken. Vi har för avsikt att kunden både ska kunna spara miljön och pengar. Medarbetarna förväntas aktivt bidra med sitt yrkeskunnande och engagemang för att minska miljöpåverkan och eftersträva ständiga förbättringar och förebygga föroreningar. Miljöfrågor skall ha en framträdande plats inom EWF ECO’s verksamhet.

Vi skall:

 • aktivt informera och utbilda våra medarbetare och intressenter.
 • ständigt söka nya arbetsmetoder och nya material och kemikalier i syfte att förbättra miljön. Vi skall tillgodose våra kunders speciella krav. Detta skapar goda referenser för ytterligare affärer och ger upphov till goda kundrelationer.
 • arbeta för att minska avfallsförbrukningen genom att erbjuda kunden lösningar som innebär förebyggande och återställande av förstörd egendom

Arbetsmiljö

En god arbetsmiljö är för EWF ECO en investering för framtiden. Vår tanke är att kvalitet på våra tjänster och kvalitet på arbetsmiljön är två komponenter som måste samverka. Vi anser att en god arbetsmiljö är förutsättningen för nöjda kunder. Vi strävar efter att våra tjänster ska förbättra kundens arbetsmiljö.

God arbetsmiljö kännetecknas av:

 • en säker och trygg arbetssituation
 • nöjda och friska medarbetare – låg personalomsättning
 • att förhindra ohälsa och olycksfall
 • att verksamhetens mål och strategier är väl kända av alla
 • tydligt ledarskap där ansvar och befogenheter är definierade på alla nivåer
 • information, kunskap och utveckling för alla
 • lika värde, oberoende av ålder, kön, etniskt ursprung, religion, sexuell läggning eller funktionshinder
 • att arbetet skall ge arbetstillfredsställelse, gemenskap och person­lig utveckling i en arbetsorganisation som präglas av respekt till varandra
 • hög kvalitet och effektivitet i arbetet
 • anpassning av arbetsförhållanden till människors olika förutsättningar i fysiskt, psykiskt och socialt avseende
 • att rutiner för rehabilitering och arbetsanpassning finns
 • att företaget motverkar mobbing och kränkande särbehandling

Kvalitetspolicy

EWF ECO ska uppfylla kundernas krav, förväntningar och behov. Det förutsätter att vi levererar tjänster med rätt kvalitet, i rätt tid och till rätt pris. Kvalitetsfrågor ska ha en framträdande plats inom EWF ECO´s verksamhet.

Vi ska aktivt informera och utbilda våra medarbetare och intressenter. VD säkerställer att policyn är förstådd inom företaget, mäter och utvärderar resultatet av företagets kvalitetsinsatser och arbetar med ständiga förbättringar. Vi ska arbeta systematiskt med att förbättra våra tjänster, vara proaktiv, tillhandahålla motiverad och kunnig personal samt ha en hög servicenivå och tillgänglighet. Detta skapar goda referenser för ytterligare affärer och ger upphov till goda kundrelationer.

Medarbetarna förväntas aktivt bidra med sitt yrkeskunnande och engagemang för att skapa hög kvalitet och eftersträva ständiga förbättringar. Vidare ska kvalitetsarbetet vara väl förankrat i samtliga bolags organisationer genom lämplig utbildning, tydliga instruktioner samt engagemang och krav från personal och övriga intressenter.

Några samarbetspartners