Verksamheten EWF ECO AB är ett helägt dotterbolag till JMP Invest AB som startades 2008 och har sitt säte i Rimbo, Norrtälje Kommun. Verksamheten utvecklades och drivs än idag av familjen Järnebrink, vilka har 30 års erfarenhet av entreprenörskap.

Se broschyr

Vår verksamhet speglar och eftersträvar en bättre miljö med smarta, innovativa och hållbara lösningar som gynnar både våra kunder och framtid.

Kreativitet och nytänkande ger oss exklusiva fördelar att kunna leverera marknadsledande produkter och lösningar inom dess områden.

Hållbarhet är en viktig aspekt i våra lösningar för att kunna leverera långvarig kvalité med mätbara fördelar för en framtida utveckling.

Affärsmodell

EWF ECO’s affärsmodell är att introducera, etablera och leverera smarta, gröna och hållbara lösningar till offentlig och kommersiella parter inom primärt norden. För att säkerställa kvalitet och iordningställande av produkt sker ekonomi och service direkt inom centrala delar av koncernen.

Produkter och tjänster

Företaget är exklusiv distributör för BigBelly och Steora. Agenturerna omfattar förutom Sverige även Finland och Norge. Vi har under 2018 expanderat BigBellys område och blivit exklusiva distributörer i Danmark. Hitta din kontaktperson.

samarbetspartners