EWF ECO AB

EWF ECO AB är ett helägt dotterbolag till JMP Invest AB och har sitt säte i Rimbo, Norrtälje Kommun. Verksamheten utvecklades och drivs än idag av familjen Järnebrink, vilka har över 30 års erfarenhet av entreprenörskap.

Vi speglar och eftersträvar en bättre miljö med smarta, innovativa och hållbara lösningar som gynnar både våra kunder och framtid. Kreativitet och nytänkande ger oss exklusiva fördelar att kunna leverera marknadsledande produkter och lösningar inom dess områden. Hållbarhet är en viktig aspekt i våra lösningar för att kunna leverera långvarig kvalité med mätbara fördelar för en framtida utveckling. För att säkerställa kvalitet och iordningställande av produkt sker ekonomi och service direkt inom centrala delar av koncernen.

Vi är exklusiv distributör för BigBelly och Steora. Agenturerna omfattar förutom Sverige även Finland och Norge. Vi har under 2018 expanderat BigBellys område och blivit exklusiv distributör i Danmark.

EWF ECO tar hållbarhet och miljö på allvar

Hållbarhetstänk är ett måste för världen som vi lever i. I varje samhälle måste vi alla bli bättre och smartare på att utnyttja de resurser som finns tillgängliga nu och i framtiden. (FN) Förenta Nationerna’s mål för hållbar utveckling visar viktiga områden i förhållande till de utmaningar vi alla står inför.

Vi vill i samband med denna lösning presentera stödande element som stärker Er gentemot våra gemensamma utmaningar.

Bigbellys smarta plattform för skräphantering förstärker följande världsmål:

Nummer 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur.
Nummer 11 – Hållbara städer och samhällen.
Nummer 12 – Hållbar konsumtion och produktion.
Nummer 13 – Bekämpa klimatförändringarna

Kontakta oss

samarbetspartners