Bigbelly

över 50 000 existerande enheter

Bigbelly är en innovativ plattform med över 50.000 existerande enheter i 54 länder som kommunicerar och skapar en hållbar hanteringen av skräp i det publika rummet utan anslutning till elnät. Enheterna rapporterar sin status och fyllnadsnivå direkt till ansvariga för effektivare planering av rutter. Bigbelly HC har 5-8 gånger mer kapacitet än en traditionell skräpkorg och ger plats åt 570 liter okomprimerat skräp på samma storlek. Plattformen ger ett mervärde för både verksamheten, miljön och besökarna.

Stads- & Parkmiljöer

Med hjälp av Bigbelly kan ni erbjuda lösningar som ökar medborgarengagemang, lösa operativa problem och få betydelsefull data som kan förbättra era tjänster i offentliga miljöer.

Campus & Terminaler

I miljöer som är i behov av renhållning kan nu vara miljömedvetna och samtidigt erbjuda praktiska lösningar för datakommunikation.

Detaljhandel & Arenor

Köpcentrum, sjukhus och andra fastigheter använder Bigbelly för att automatisera mycket av det arbete som behövs för att hantera den alltför frekventa uppgiften kring skräp och återvinning.

Några av våra kunderSE MER