Bigbelly - plattform för smartare skräphantering

Soldriven papperskog
med avancerad teknik

Renare städer

Renare Städer

Förutom uppenbara fördelar som renare offentlig miljö, effektivare avfallshantering, lägre kostnader och miljömässiga vinster kan ni minska sophämtningen med upp till 95%. Ni kan enkelt mäta andelen sopor som går till återvinning istället för att kastas.
Bättre miljö

Bättre Miljö

Genom att Bigbelly håller avfallet inneslutet bidrar systemet till att offentliga miljöer hålls renare och snyggare. Färre överfulla papperskorgar, inga synliga sopor eller skräp som blåser omkring och lockar råttor och fåglar.

Globalt avtryck

Globalt Avtryck

Ni kan enkelt bidra till minskade koldioxidutsläpp genom att minska bränsleförbrukningen och fordonsutsläppen. BigBelly skapar renare, grönare och säkrare gågator genom minskad lastbilstrafik, minskat buller och färre trafikstockningar.

Smartare hantering av skräp & återvinning

Med hjälp av Bigbelly smarta papperskorgar kan problemet med att hantera avfall i offentliga miljöer lösas. Dessutom kan man dra nytta av den infrastruktur för avfallshantering som redan finns på plats och bygga på med andra funktioner och tekniska lösningar.

Några av våra kunder
Några Fördelar
Spara Transport

Reducera Transport

Plattformen resulterar transporter och onödiga trafikstockningar, även på svåråtkomliga platser i parker, centrum eller på öar i skärgården.

Reducera Koldioxidutsläpp

Reducera CO2

Genom att använda plattformen Bigbelly kan ni minska koldioxidutsläppen och antalet producerade sopsäckar.

Öka produktiviteten

Öka Produktivitet

BigBelly håller avfallet i tryggt förvar och rapporterar via applikation till personal när enheterna är i behov av tömning.

Vad säger våra användare?
50 000 ENHETER VÄRLDEN ÖVER

Bigbelly är en innovativ plattform med över 50.000 enheter i 54 länder som kommunicerar och skapar en hållbar hanteringen av skräp i det publika rummet utan anslutning till elnät. Enheterna rapporterar sin status och fyllnadsnivå direkt till ansvariga för effektivare planering av rutter. Bigbelly HC har 5-8 gånger mer kapacitet än en traditionell skräpkorg och ger plats åt 570 liter okomprimerat skräp på samma storlek. Plattformen ger ett mervärde för både verksamheten, miljön och besökarna.

Några Egenskaper
Rapportunderlag

Rapportunderlag

Enheterna har en pulserande uppdatering och samlar status, fyllnadsnivåer och historik. Ni kan enkelt mäta andelen sopor som går till återvinning istället för att kastas.
Inbyggd kompaktor

Inbyggd kompaktor

Bigbellys huvudenhet har en inbyggd komprimator som ger plats åt 570 liter okomprimerat skräp som får plats på samma storlek som en traditionell 120 liter papperskorg.

Färre skadedjur

Färre skadedjur

Bigbelly’s slutna system ger minskad tillgång för skadedjur och reducerat skräp på mark för en renare miljö.

Fristående med Solceller

Fristående

Bigbellys huvudenhet genererar kraft från förnyelsebar energi via solceller och är fri från anslutning till elnät

Smarta Sensorer

Smarta sensorer

Bigbelly har ett antal integrerad sensorer som mäter och känner av enheten. Vilket ger värdefull data för omgivningen.

Datainsamling & GPS

Datainsamling & GPS

BigBelly samlar in värdefull data som du enkelt kan spåra för att skapa en effektivare verksamhet och minimera kostnaderna för skräphantering.

Senaste nyheter
Är du redo att göra en förändring?

Vi ger dig möjligheter till ett smartare samhälle där innovation står i framkant för att utveckla en hållbar framtid med miljön i fokus.

Boka ditt möte så berättar vi mer!

010-495 24 95

Smart papperskorg

Inbyggd kompaktering och kommunikation

Bigbelly samlar all information om respektive enhet för att kunna tillhanda hålla högre produktivitet och medvetenhet i området. Det molnbaserat mjukvarustödet ger fullständig statistik av insamlad data. 

Er verksamhet kan genom kontrollpanelen se och ställa in nivån på fyllnadsindikatorn både när och hur den ska meddela ansvariga för tömning. Detta ger ett bättre underlag för planering av personal och transporter som hanterar tömningar.