För renare miljöer

I offentliga miljöer, campusområdet, terminaler eller platser som är i behov av renhållning kan nu vara miljömedvetna och samtidigt erbjuda praktiska lösningar för datakommunikation. De använder Bigbelly för att förbättra den offentliga miljön och servicen till studenter, personal och besökare.

Ledande leverantör av smarta papperskorgar!

Med hjälp av Bigbelly smarta avfalls- och återvinningssystem kan problemet med att hantera avfall i offentliga miljöer lösas. Dessutom kan man dra nytta av den infrastruktur för avfallshantering som redan finns på plats och bygga på med andra funktioner och tekniska lösningar.

Se produkter Se Mjukvara

över 50 000 existerande enheter

Beställ BigBelly

BigBelly är en innovativ plattform med över 50.000 existerande enheter i 54 länder som kommunicerar och skapar en hållbar hanteringen av skräp i det publika rummet utan anslutning till elnät. Enheterna rapporterar sin status och fyllnadsnivå direkt till ansvariga för effektivare planering av rutter. BigBelly HC har 5-8 gånger mer kapacitet än en traditionell skräpkorg och ger plats åt 570 liter okomprimerat skräp på samma storlek. Plattformen ger ett mervärde för både verksamheten, miljön och besökarna.

Utvalda nyheterSe alla nyheter