22 januari, 2019

Bumbee Labs och EWF ECO i samarbete

Mät besöksflöden med Big Belly

EWF ECO och Bumbee Labs har slutit avtal om ett samarbete, vilket gör det möjligt för kunder att på ett kostnadseffektivt sätt mäta besöksflöden via Big Belly-sopbehållare och andra gatumöbler som EWF ECO tillhandahåller.

Big Belly-sopbehållarna utrustas med Wi-Fi-routrar, där Bumbee Labs teknik har implementerats. På så sätt får t ex städer och köpcentrum utrustade med Big Belly-sopbehållare tillgång till besöks- och flödesdata, utan att någon ytterligare installation behövs. Elförsörjningen av routrarna löses genom att de flesta modeller av sopbehållare från Big Belly är utrustade med solceller och därigenom en mobil och flexibel lösning.

Med hjälp av den data Bumbee Labs producerar, kan kunderna få reda på hur besökarna rör sig, hur länge de stannar och vilka ankarpunkterna i mätområdena är. Genom kontinuitet i mätningarna kan kunderna säkerställa att man erbjuder en så tillgänglig miljö som möjligt och på så sätt kan besöksflödena förbättras. Utöver besöks- och flödesmätningar kan EWF ECO och Bumbee Labs dessutom även erbjuda fritt Wi-Fi till besökare som befinner sig i närheten av mätpunkterna.

Exklusiva distributörer

EWF ECO är exklusiva distributörer av Big Belly och Steora i Sverige, Norge, Danmark och Finland. I Norden finns ca 3000 Big Belly-enheter installerade och ca 55 000 på världsbasis. Samarbetet är ytterligare ett steg i EWF ECO:s strävan att kunna erbjuda sina kunder en fullödig Smart City-lösning, dvs ge städer en möjlighet att erbjuda besökarna i städerna en bättre besöksupplevelse genom att tillhandahålla smarta och effektiva lösningar.

Bumbee Labs mäter besöksflöden genom att fånga upp anonymiserade wifi-signaler i smarta mobiltelefoner och kan göra mätningar i både utomhus- och inomhusmiljö. Besöksflödena mäts helt anonymiserat, inte på individnivå och mätmetoden är ensam i sitt slag att ha ett godkännande från Datainspektionen.  Bumbee Labs kan genom sin metod ta fram mycket säker statistik på hur många som besöker mätområdet under olika tidsintervaller, hur länge besökarna stannar i mätområdet och vilka de vanligaste gångstigarna är.

Per Järnebrink, VD EWF ECO, kommenterar samarbetet:

”Snabb, Enkel och Effektiv, det är det vårt samarbete erbjuder marknaden och våra kunder och prospekts. EWF ECO och Bumbee Labs tydliggör nu vårt samarbete inom SmartCity Solutions och digitalisering av vardagen inom publika miljöer såsom stadsrummet, persontransporter, köpcentrum och andra ytor där man önskar informationsinsamling och förbättrad miljö. Vi erbjuder verklig effektiv digitalisering idag, inte någon gång i en otydlig framtid”

Karl Samuelsson, VD Bumbee Labs ser även han fram emot samarbetet:

”Att kunna få besöksflödesdata i samband med effektiv sophantering är ett smart sätt att bli skapa en modern stadsmiljö. EWF ECO har varit väldigt framgångsrika i att sprida Big Belly-konceptet i Norden och det skall bli mycket spännande att få vara en del av den fortsatta resan.”

För mer information kontakta:

EWF ECO AB
Per Järnebrink
VD EWF ECO AB
010 495 2475
per@ewf.se
www.ewfeco.com

Bumbee Labs AB
Karl Samuelsson
VD Bumbee Labs AB
0707-588971
karl.samuelsson@bumbeelabs.se
https://www.bumbeelabs.com/sv/

Dela inlägg
Områdestaggar
Logga in

Låt oss jobba tillsammans!

Kundtjänst: 010-495 24 95
Huvudkontor: Vallbyvägen 22, 76251 Rimbo, Sverige
Mån-Fre: 07:30-16:30