Solna Stad blir rent av smart

Solna Stad blir rent av smart

Genom smarta, solcellsdrivna avfalls- och återvinningsstationer som med hjälp av sensorer kommunicerar sin aktuella status i realtid, kan nu även avfallshanteringen optimeras i Solna stad. Stort grattis till er nya installation!
Solna stad ska vara en ren, trygg och snygg stad. Med de nya papperskorgarna tar vi nya tag i kampen mot nedskräpningen på ett sätt som uppfyller tekniska nämndens mål om en resurseffektiv och miljövänlig avfallshantering, säger Magnus Persson, ordförande i tekniska nämnden.
Design på station: Retro
Läs mer på https://www.solna.se/sv/stadsbyggnad-trafik/nyheter-stadsbyggnad-trafik/nu-far-solna-smarta-papperskorgar/