17 november, 2015

Stoppa landskräp och rädda haven

Håll Sverige rent tog fram en rapport för att se var skräpet i haven kommer ifrån. Men vad vi redan vet är är att det mesta är plast. Marin nedskräpning har socioekonomiska kostnader när människor inte vill vara på stränder som ser ut som en soptip. Tänk då på att knappt 20% sköljs upp på land. Värst är det för djur som lever i vattnet och som av misstag äter inte biologiskt material vilket ofta dödar dem. Plast har fördelen när den produceras att den har låg vikt, hög hållbarhet och materialet bryts ner mycket långsamt. Samma egenskaper blir förödande när plast kommer i våra vattensystem. Den transporteras långt under en lång tid men försvinner inte utan bryts upp i mindre fraktioner.

[vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_column_text]

ocean_jon80% av allt skräp i vatten kommer från land.

Håll Sverige rent tog fram en rapport för att se var skräpet i haven kommer ifrån. Men vad vi redan vet är är att det mesta är plast.
Marin nedskräpning har socioekonomiska kostnader när människor inte vill vara på stränder som ser ut som en soptip. Tänk då på att knappt 20% sköljs upp på land. Värst är det för djur som lever i vattnet och som av misstag äter inte biologiskt material vilket ofta dödar dem.
Plast har fördelen när den produceras att den har låg vikt, hög hållbarhet och materialet bryts ner mycket långsamt. Samma egenskaper blir förödande när plast kommer i våra vattensystem. Den transporteras långt under en lång tid men försvinner inte utan bryts upp i mindre fraktioner.

Hur ska vi lösa detta?

Det korta svaret är: stoppa skräpet från att komma i vattnet.
Det långsiktiga svaret är: Starta den cirkulära ekonomin där allt går tillbaka till att bli en ny produkt och onödiga förpackningar är ut fasade. Det är långa processer att ändra på hur vi producerar och konsumerar. Den snabba lösningen är: att ändra människors attityd och handlande och få dem att ta med sig skräpet och kasta det.
Den snabba lösningen fungerar om det finns insamling som är tillräckligt stor, töms regelbundet och det som kastas stannar i insamlingssystemet och inte plockas eller blåser ut. Men insamlingen måste fungera längs med alla sjöar och vattendrag eftersom plast transporteras i det vattenburna systemet långt och under lång tid. Det är inte bara kustkommunerna som drabbas. Det finns nu mer Micro Mer mikroplast i Vättern än Östersjön.
 
Ett förslag på en snabb lösning för att minska nedskräpningen i haven är att ha en zon på 100 meter från alla vattenytor, där all plast och annat material samlas in i stängda behållare.
 
Läs mer om nedskräpning i sjöar och hav:
Mer mikroplast i Vättern än Östersjön
http://miljoaktuellt.se/mer-mikroplast-i-vattern-an-ostersjon/

Marine Littering and Sources in Nordic Waters
http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:814721/FULLTEXT02.pdf[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Dela inlägg
Områdestaggar
Logga in

Låt oss jobba tillsammans!

Kundtjänst: 010-495 24 95
Huvudkontor: Vallbyvägen 22, 76251 Rimbo, Sverige
Mån-Fre: 07:30-16:30