16 mars, 2020

De nya smarta papperskorgarna är mer “effektiva”

Borgmästaren i Fairtrade, Frank Carbone, har konstaterat att lanseringen av smarta papperskorgar kring stadskärnor kommer säkerställa att kostnaderna för kommunen även fortsättningsvis kommer vara "bland de lägsta" i Sydney.

Borgmästaren i Fairtrade, Frank Carbone, har konstaterat att lanseringen av smarta papperskorgar kring stadskärnor kommer säkerställa att kostnaderna för kommunen även fortsättningsvis kommer vara “bland de lägsta” i Sydney.

De smarta papperskorgarna har sensorer som tillhandahåller data i realtid om när papperskorgarna behöver tömmas, vilket gör det möjligt för kommunen att optimera sopbilarnas rutter och därmed effektivisera sopinsamlingen.

Med hjälp av denna data kommer man med tiden kunna optimera utplaceringen av papperskorgarna genom att identifiera de områden där behovet av soptunnor är som störst.

“Sensorer i papperskorgarna informerar kommunen om hur fulla papperskorgarna är så att kommunen bättre kan avgöra när skräp behöver samlas in,” sa Carbone.

“Nu slipper kommunen slösa tid och resurser på onödig sopinsamling, men vi kan också se till att vi alltid tömmer papperskorgarna innan de blir överfyllda.”

“Det handlar om att använda resurser så effektivt som möjligt och se till att våra kostnader, även fortsättningsvis, är bland de lägsta i Sydney.”

Kommunen integrerar gradvis mer smart teknologi i sina tjänster, inklusive smart bevattning och belysning vid idrottsplaner. De har också 15 offentliga avfallskomprimerande papperskorgar från Bigbelly i staden, som komprimerar avfall, vilket innebär att varje plats får en kraftigt ökad kapacitet och därigenom inte behöver tömmas lika ofta.

Länk till originalartikel:

https://www.fairfieldchampion.com.au/story/6626806/new-smart-bins-are-more-efficient/

Dela inlägg
Områdestaggar

Låt oss jobba tillsammans!

Kundtjänst: 010-495 24 95
Huvudkontor: Vallbyvägen 22, 76251 Rimbo, Sverige
Mån-Fre: 07:30-16:30