De nya smarta papperskorgarna är mer ”effektiva”

16 mars, 2020

Borgmästaren i Fairtrade, Frank Carbone, har konstaterat att lanseringen av smarta papperskorgar kring stadskärnor kommer säkerställa att kostnaderna för kommunen även fortsättningsvis kommer vara "bland de lägsta" i Sydney.

Borgmästaren i Fairtrade, Frank Carbone, har konstaterat att lanseringen av smarta papperskorgar kring stadskärnor kommer säkerställa att kostnaderna för kommunen även fortsättningsvis kommer vara ”bland de lägsta” i Sydney.

De smarta papperskorgarna har sensorer som tillhandahåller data i realtid om när papperskorgarna behöver tömmas, vilket gör det möjligt för kommunen att optimera sopbilarnas rutter och därmed effektivisera sopinsamlingen.

Med hjälp av denna data kommer man med tiden kunna optimera utplaceringen av papperskorgarna genom att identifiera de områden där behovet av soptunnor är som störst.

”Sensorer i papperskorgarna informerar kommunen om hur fulla papperskorgarna är så att kommunen bättre kan avgöra när skräp behöver samlas in,” sa Carbone.

”Nu slipper kommunen slösa tid och resurser på onödig sopinsamling, men vi kan också se till att vi alltid tömmer papperskorgarna innan de blir överfyllda.”

”Det handlar om att använda resurser så effektivt som möjligt och se till att våra kostnader, även fortsättningsvis, är bland de lägsta i Sydney.”

Kommunen integrerar gradvis mer smart teknologi i sina tjänster, inklusive smart bevattning och belysning vid idrottsplaner. De har också 15 offentliga avfallskomprimerande papperskorgar från Bigbelly i staden, som komprimerar avfall, vilket innebär att varje plats får en kraftigt ökad kapacitet och därigenom inte behöver tömmas lika ofta.

Länk till originalartikel:

https://www.fairfieldchampion.com.au/story/6626806/new-smart-bins-are-more-efficient/

Mer att utforska
Uppsala Kommun sammanställer Bigbelly

Uppsala har valt att investera i ett solcellsdrivet system, så kallade Bigbelly. Målet med satsningen är att förbättra miljön i kommunen genom minskade transporter och en renare närmiljö kring sopkärlen. Sedan vi införde systemet, har det synliga skräpet i Stadsträdgården och kringliggande större parker minskat med 20 procent. En bidragande faktor kan även vara själva placeringen.

Kolding kommun fick positiva testresultat

Arbetstiden som är sparande har istället använts för att samla skräp på gatorna. Under vintern har Kolding Kommun testat dom smarta papperskorgarna i centrala delar och resultet är positivt. Testet har minskat antalet tömningar med 90 procent.

Helsingør papperskorg
Helsingør samlar skräp i öppen miljö med Bigbelly

Helsingør har under två år placerat ut 48 stycken smarta Bigbellys som varje dag hjälper kommunen att effektivera skräphanteringen – genom att öka kapaciteten och meddela när tömning skall ske. Under bara två månader har Helsingør samlat in över 770.000 liter skräp på utvalda platser i kommunen.

Nyhetsbrev
Vill du ha liknande nyheter direkt i din inkorg? Ange din e-postadress för att anmäla dig!

Ladda ner broschyr

Låt oss jobba tillsammans!

Kundtjänst: 010-495 24 95
Huvudkontor: Vallbyvägen 22, 76251 Rimbo, Sverige
Mån-Fre: 07:30-16:30