21 juni, 2023

EWF Eco och Clear Channel skapar en mer attraktiv stadsmiljö genom samarbete 

EWF Eco, en ledande aktör inom Smart City, meddelar stolt sitt samarbete med Clear Channel för att skapa en mer trivsam och levande stadsmiljö. Clear Channel har som mål att deras närvaro i staden ska bidra till trevligare, mer dynamiska och hållbara miljöer, och genom samarbetet kommer båda parter att arbeta tillsammans för att förverkliga detta mål.

Återinvesterar i stadslösningar

Clear Channel återinvesterar en betydande del av sina annonsintäkter i stadslösningar som syftar till att förbättra livet för alla som bor i och besöker staden. Dessa reklamfinansierade stadslösningar har redan implementerats i över hälften av landets kommuner och inkluderar gästvänliga offentliga toaletter, väderskydd i kollektivtrafiken, hållbara solcellslösningar, elbilsladdare och mycket mer.

Ett av de innovativa projekten som presenteras genom samarbetet är införandet av Bigbellys smarta papperskorgar. Med hjälp av solcellsteknik kan dessa papperskorgar komprimera avfallet och rymma upp till sju gånger sin egen volym. Genom att övervaka fyllnadsnivån kan papperskorgarna effektivt meddela när de behöver tömmas, vilket underlättar sophanteringsprocessen för stadens personal. Dessutom är Bigbellys papperskorgar utformade med åtkomstskydd för att förhindra obehörig användning och motverka skadedjur.

Bättre förutsättningar för en tryggare miljö för alla

Det är välkänt att papperskorgar har en viktig funktion när det gäller att skapa en renare och trivsammare stadsmiljö. Genom att tillgängliggöra och placera papperskorgar på platser där människor rör sig mest, skapar vi bättre förutsättningar för en tryggare miljö för alla. Genom samarbetet med Bigbelly och Clear Channel kan vi erbjuda innovativa reklamfinansierade papperskorgar som inte bara minskar nedskräpning och kommunernas sophanteringskostnader, utan också bidrar till en minskning av koldioxidutsläppen på sikt.

Vi ser fram emot att tillsammans med Clear Channel fortsätta förbättra stadsmiljön och skapa en trevligare och mer hållbar stadsupplevelse för invånare och besökare.

Dela inlägg
Områdestaggar

Låt oss jobba tillsammans!

Kundtjänst: 010-495 24 95
Huvudkontor: Vallbyvägen 22, 76251 Rimbo, Sverige
Mån-Fre: 07:30-16:30