ActiveLights 1

Intelligent belysning for fremtidens byer

ActiveLights tilbyr en bred portefølje av belysningsløsninger som er skreddersydd for ulike behov. Alt fra solcelledrevne pullerter til smarte lyktestolper med IoT og tilstedeværelseskontroll. 

ActiveLights 2

Pullerter

ActiveLights 3

Armaturer

ActiveLights 4

Smarte stolper

ActiveLights 5

IoT-kontrollsystem

Skalerbar lysstyring

ActiveLights 6

Utforsk banebrytende, smart belysning for tryggere utemiljøer!

Med intelligent styring og tilkobling via radiokommunikasjon tar produktene våre belysningen til et helt nytt nivå. Våre produkter gir enestående kontroll og muligheter for fjernovervåking og tilpasning.

Lys opp fremtiden med våre smarte IoT-løsninger og se hvordan vi kan skape et mer effektivt og bærekraftig belysningsmiljø for deg.

ActiveLights 7
kungslyktan park eiendom

Offentlige uteområder

ActiveLights belysningsløsninger skaper trygge og godt opplyste offentlige utemiljøer, blant annet i parker, på torg og på gang- og sykkelstier.
industriell belysning

Kommersielle og industrielle områder

Våre løsninger er ideelle for næringseiendommer, industriområder og parkeringsplasser. De sparer energi og reduserer driftskostnadene samtidig som de gir pålitelig belysning for virksomheten. 

terminalbelysning

Transport og infrastruktur

I transport- og infrastruktursektoren bidrar belysningsløsningene våre til økt trafikksikkerhet både på veier og i terminaler. De øker komforten og sikkerheten for de reisende, samtidig som de skaper et trygt og godt opplyst miljø. 

ActiveLights 8

ActiveLights IQ

ActiveLights IQ er fleksibel og energieffektiv belysning med intelligente funksjoner som tilstedeværelseskontroll, trådløs kommunikasjon og bevegelsessensorer, og egner seg for kommuner, eiendomsbesittere og boligområder som stolper eller armaturer.

ActiveLights 9
ActiveLights 10

ActiveLights Solar

Ved å kombinere solenergi med on-demand-teknologi har vi skapt en banebrytende løsning som ikke bare eliminerer avhengigheten av strømtilkoblinger, men også minimerer unødvendig energiforbruk.

Solcelledrevne pullerter for utendørs miljøer
ActiveLights 11

ActiveLights Hybrid

ActiveLights Hybrid er en allsidig belysningsløsning som kombinerer solenergi og elektrisitet med smart tilstedeværelseskontroll. Den er fleksibel og kan tilpasses med ulike armaturer og tilbyr IoT-tilkobling for avansert overvåking og styring.
ActiveLights 12
ActiveLights 13

ActiveLights Connect

ActiveLights Connect er en kraftig plattform for smarte tidsbesparende tjenester som driftsovervåking, trafikkdata og energieffektivitet. Den kan integreres sømløst med andre systemer og tilbyr funksjoner som tilstedeværelsesstyring, fjernstyring og luftkvalitetsmålinger, noe som muliggjør intelligent belysning og overvåking av trafikk og miljø.

ActiveLights 14

Ofte stilte spørsmål og svar

Sensorene registrerer en rekkevidde på 5-8 meter. Ved bevegelse slås lysene på og tre stolper fremover, eller lyser hele veien fremover. Stolpene har programmerbare innkoblingsscenarier og kan tilpasses vinterforhold (1-5 min). Statistikk over passering og belysningstid samles inn.

  1. Bevegelsesdetektoren registrerer når noen nærmer seg, og lysstolpen slås på.
  2. Når personen passerer stolpen, registrerer bevegelsesdetektoren retningen.
  3. Stolpen sender trådløse signaler til de tre nærmeste stolpene slik at de også lyser opp.
  4. Resultatet er en tydelig belysning som følger fotgjengeren eller syklisten.
  5. Når personen har passert stolpen, slås lyset av igjen.


ActiveLights 15

Lumen (lm) måler den totale lysstrømmen til en lyskilde og representerer alt synlig lys i alle retninger. Det brukes til å sammenligne lyskilders totale lysutbytte. Lux (lx) måler lysintensiteten på en bestemt overflate og er lysstyrke per kvadratmeter. Det brukes til å vurdere belysningsnivået på et sted eller en flate. Lumen beskriver den totale lysmengden, mens lux beskriver hvor mye lys som når en flate. Samme antall lumen kan gi ulike lux-nivåer avhengig av fordelingen over flaten. 

ActiveLights 16

Kelvin (K) er en temperaturskala og enhet for måling av fargetemperaturen til lyskilder. Den brukes til å beskrive hvor "varm" eller "kald" fargetonen til en lyskilde oppleves. Lyskilder med lave fargetemperaturer, for eksempel 2700K-3000K, gir en varm, gulaktig fargetone, mens høyere fargetemperaturer, for eksempel over 5000K, gir et kaldt, blåaktig lys. Fargetemperaturen er avgjørende for å skape den rette atmosfæren i ulike miljøer og påvirker hvordan gjenstander og overflater oppfattes visuelt under påvirkning av lys.

ActiveLights 17

En driver er en elektronisk komponent som regulerer og leverer riktig strøm og spenning til en lyskilde, for eksempel LED. Driverens hovedoppgave er å tilpasse nettstrømmen og -spenningen til lyskildens behov. Den kan også justere lysstyrken, sørge for dimming og beskytte mot overspenning. Drivere er viktige for effektiv drift, forlenget levetid og tilpasningsdyktighet for belysning som LED-lamper. De varierer i størrelse og kan være innebygde eller separate enheter i nærheten av lyskilden.
En astronomisk klokke er et ur som justerer tid og funksjoner basert på solens, månens og stjernenes posisjon. Den synkroniserer belysningssystemer og justerer inn- og utkoblingstider ved hjelp av sensorer, algoritmer og astronomiske data. Ved å tilpasse seg naturlige lysendringer skaper den energieffektive løsninger for utendørs belysningssystemer. Det bidrar til miljøvennlig belysning og økt sikkerhet og bekvemmelighet. Astronomiske klokker brukes ofte i offentlige rom og kan være fysiske eller integreres i lysstyringssystemer for å automatisere prosessen og eliminere manuell justering.
Transientbeskyttelse med referanse til 4kV line-line og 6kV line-earth er utformet for å beskytte elektriske og elektroniske systemer mot plutselige overspenninger. 4kV line-line betyr overspenninger mellom fasene i et trefasesystem med spenning på opptil 4 kilovolt, mens 6kV line-earth indikerer overspenninger mellom en fase og jord på opptil 6 kilovolt. Disse beskyttelsene sikrer at apparater ikke skades av transienter som for eksempel lynnedslag. Ved å avlede overspenninger reduserer de risikoen for skade på utstyret og bidrar til pålitelig drift.
IK10+ vandalsikkert glass er utviklet for å gi høy motstand mot slag og hærverk. IK10+-betegnelsen refererer til en internasjonal standard for mekanisk beskyttelse. Med IK10-nivået tåler glasset kraftige slag og er ideelt for offentlige områder med risiko for hærverk. "+" etter IK10 indikerer enda høyere motstandsevne. Glasset er laget av sterke materialer og kan være laminert eller forsterket. Oppsummert er IK10+ hærverkssikkert glass av høy kvalitet, designet for ekstrem holdbarhet og gir ekstra beskyttelse og sikkerhet i miljøer med risiko for skadeverk.
CLO (Constant Light Output) betyr "konstant lysutbytte" og brukes i noen LED-belysningssystemer. Funksjonen holder lysnivået konstant over tid ved automatisk å justere lysstrømmen for å kompensere for lysdiodenes gradvise falming. Dette er spesielt nyttig der det er viktig med et konstant lysnivå, for eksempel i offentlige rom og på kontorer. Ved å unngå svakt eller ujevnt lys i løpet av lampens levetid, garanteres jevn og pålitelig belysning. CLO-teknologien gir høy lyskvalitet og jevnhet i belysningssystemer som kan være avgjørende for atmosfæren og funksjonaliteten i rommet.
Et belysningsnettverk er en smart teknologi der alle belysningsenheter kommuniserer trådløst for pålitelig og energieffektiv styring og overvåking, noe som muliggjør fjernstyring og redusert energiforbruk.

Smartstolper er avanserte lyktestolper, uavhengig av armaturen, som er utstyrt med IoT-teknologi (Internet of Things). Disse stolpene kan fjernstyres og overvåkes via en sentralisert plattform, noe som muliggjør energieffektivitet og andre smarte funksjoner.

Fordelene med smart belysning er blant annet: energisparing ved å justere lysnivået etter behov. Fjernovervåking og -styring for vedlikehold og drift. Automatisk feildeteksjon for rask reparasjon. Mulighet til å integrere sensorer for å samle inn data til smart byplanlegging.

Ja, smartbelysningen vår kan tilpasses dine behov. Du kan enkelt justere lysstyrke og innkoblingstid via Connect-programvaren eller via IoT på nettet. 

Vår smarte IoT-belysning sparer energi ved å justere lysstyrken etter behov og tid på døgnet. Dette reduserer unødvendig belysning og sparer energi.
Ja, våre smarte lyktestolper og armaturer er kompatible med ulike typer sensorer, for eksempel bevegelsessensorer, lyssensorer, lydsensorer og luftkvalitetssensorer. Dette gjør det mulig å samle inn data og tilpasse belysningen til ulike hendelser og behov.
Hva synes kundene?
ActiveLights 18

Produsenten Leading Light har siden 2023 vært en del av EWF Eco som lanserer innovasjoner for å skape en grønnere fremtid. Sammen jobber vi for bærekraft og innovative løsninger. Finn ut hva kundene våre mener her. 

Göran BengtssonGateingeniør, Kungsbacka kommune
Les mer
Leading Light har gode løsninger på de utfordringene som kan oppstå i belysningssammenheng. ActiveLights Solar egner seg for eksempel utmerket i miljøer der vi ikke har lov til å grave eller der kabling ville blitt svært kostbart. Det gjelder alt fra bussholdeplasser og gjenvinningsstasjoner til gang- og sykkelstier.

Armaturene er fantastiske. For eksempel er lyssensoren plassert på undersiden av armaturen. Det betyr at det aldri kommer smuss på sensoren, noe som lett kan skje når de sitter på oversiden. I stedet slås lysene av i noen mikrosekunder med jevne mellomrom, slik at lyssensoren kan registrere lysforholdene på stedet, slik at lysene kan gå opp eller ned til det effektnivået vi ønsker.

Vi skal snart installere 150 ActiveLights IQ langs en gang- og sykkelvei i Särö. Vi bruker faktisk alle Leading Lights-produkter. De sparer energi, miljø og penger, og så fungerer de veldig bra.
Magnus RydProsjektleder Elektrisitet i Göfast Gruppen AB
Les mer
Leading Light er veldig gode å ha med å gjøre. Som regel har de allerede diskutert med kunden hvordan belysningen skal være på hvert enkelt sted, og da er armaturene allerede forhåndsprogrammert når vi installerer dem.

Hvis jeg vil finjustere innstillingene, bruker jeg bare fjernkontrollen, noe som er spesielt nyttig når LED-armaturene sitter høyt oppe eller på steder som er vanskelig tilgjengelige. Så vidt jeg vet, finnes det ikke noe annet system på markedet som kommuniserer så avansert som ActiveLights IQ.

Det er en av grunnene til at vi nå installerer dem på stadig flere steder i Göteborg kommune.
Patrik TellanderGate-/parkforvalter, gatebelysning i Mellerud.
Les mer
For fire år siden begynte vi å se på ulike løsninger for belysning av gang- og sykkelveier i kommunen. Problemet var at det ikke gikk kabler langs disse veiene, og det ville spare oss for mye penger å slippe å grave.

ActiveLights Solar var den perfekte løsningen, miljøvennlig og helt selvforsynt med energi. For tre år siden installerte vi lyspullertene langs til sammen to kilometer gang- og sykkelvei i kommunen. Systemet lyser opp de fremre pullertene når du går eller sykler i mørket, og det fungerer veldig bra.

Mange har kontaktet oss og fortalt hvor mye tryggere de føler seg når de er ute og går i dag. Det føles veldig positivt.
Forrige
Neste

ASNU-standard

Det gir intelligent styring av utendørsbelysning med innebygde tilstedeværelsessensorer og radiokommunikasjon, noe som sparer opptil 40 % energi. ASNU-systemet fungerer lokalt og reduserer lysforurensning. Det er nå en SIS-standard (868 MHz) og ble initiert av flere svenske kommuner og Trafikverket. Det trådløse styringssystemet heter IQ og finnes i ulike versjoner.

IoT og smarte byer

Armaturene våre er laget av resirkulert aluminium og er fullt resirkulerbare. De tåler nordiske forhold med robuste materialer og oppfyller høye krav til holdbarhet og sikkerhet.

Sirkulær bærekraft

Armaturene våre er holdbare og kan oppgraderes. De har vært i bruk i over ti år og har bevist sin kvalitet. Vår tidløse, minimalistiske design har vært konstant siden 2008.

Nordiske forhold

Armaturene våre er laget av resirkulert aluminium og er fullt resirkulerbare. De tåler nordiske forhold med robuste materialer og oppfyller høye krav til holdbarhet og sikkerhet.

Prosjekter og kundecase

Velkommen til vårt arkiv med inspirerende prosjekter! Her kan du lese mer om hvert enkelt prosjekt og oppdage hvordan bærekraft, effektivitet og innovasjon har spilt en avgjørende rolle for vår suksess. 

Energieffektivitet

ActiveLight-produktene bruker innovativ teknologi for å optimalisere energibruken. Løsningene omfatter solcelledrevne alternativer, intelligent tilstedeværelsesstyring og muligheten til å veksle mellom sol- og strømtilførsel. Dette fører til redusert energiforbruk og mer effektiv drift.

Fleksibilitet

ActiveLights tilbyr tilpassbar belysning for ulike behov. Med justerbare innstillinger og tidsplaner i ActiveLights IQ, kombinert solcelle- og elektrisk strømforsyning i ActiveLights Hybrid og kostnadseffektiv solcellebelysning i ActiveLights Solar, passer løsningene deres til ulike utemiljøer og prosjekter.

Miljø og respekt for dyr

ActiveLights tilbyr tilstedeværelsesstyrt utendørsbelysning med fleksible lysalternativer som rødt, oransje, varmhvitt og hvitt. IQ-armaturene skaper balanse mellom menneskers sikkerhet og dyrenes naturlige nattemørke. 

Skaper en smartere og mer energieffektiv fremtid med ActiveLights

Med vår banebrytende teknologi for tilstedeværelsesstyrte og tilkoblede belysningssystemer er vi ikke bare stolte av å redusere energiforbruket, men også av å sette nye standarder for sikkerhet og komfort.

Last ned produktarket for ActiveLight

Skriv inn opplysningene dine for å laste ned produktarket. Produktarket vil bli sendt til din e-postadresse.

La oss jobbe sammen!

Kundeservice: +46 (0)10-495 24 95
Hovedkontor: Vallbyvägen 22, 76251 Rimbo, Sverige
Man-fre: 07:30-16:30