Stockholm Stad Götapriset

21 december, 2017

För att hantera snabbt växande skräpmängder i Norrmalms mest besökta parkmiljöer utvecklade han en ny renhållningsstrategi där smarta skräpkorgar utgör en av huvudkomponenterna.

Effektivare parkförvaltning med smarta skräpkorgar

För att hantera snabbt växande skräpmängder i Norrmalms mest besökta parkmiljöer utvecklade han en ny renhållningsstrategi där smarta skräpkorgar utgör en av huvudkomponenterna.

Här är resultaten:

  • En 70 procentig minskning av antalet miljöbelastande transporter för att tömma skräpkorgar i parker där renhållningsstrategin genomförts.
  • Radikalt minskade nedskräpningsproblem. Idag läggs 60 procent mindre tid på att handplocka skräp i parkerna.
  • Betydligt färre skräpkorgar i parkerna. Men utplaceringen av de skräpkorgar som finns kvar föregås idag av mycket noggranna analyser. Skräpkorgarnas exakta placering i parkmiljön optimeras fortlöpande med hjälp av realtidsbaserade analysverktyg som är kopplade till systemen för smarta skräpkorgar.

Så fungerar BigBelly

I en smart skräpkorg finns en sensor som kontinuerligt läser av skräpnivån. En inbyggd mobilenhet skickar informationen via mobilnäten till ett centralt program. En smart skräpkorg innehåller oftast också en kompressor som trycker ihop skräpet i korgen. Komprimeringen gör att det får plats sju till åtta gånger mer skräp i korgen, vilket kraftigt förlänger tiden mellan tömningarna.

Allt detta drivs av ett inbyggt batteri som laddas upp av solceller. De smarta skräpkorgar som Norrmalms parkförvaltning köpt in – Bigbelly – har dessutom en lucka som gör skräpet oåtkomligt för sakletare och förhindrar att fåglar kan slita ut det ur korgen.

En mycket viktig del i ett system för smarta skräpkorgar är den tillhörande programvaran. Här finns analysverktyg där man i realtid exakt kan se hur parkbesökarna använder varje enskild skräpkorg (Mer om hur Norrmalms stadsdelsförvaltning arbetar med dessa analysfunktioner på sid 10-11). Till mjukvarudelen hör oftast också ett logistikprogram som kan optimera rutter mellan de skräpkorgar som börjar bli fulla och måste tömmas.

Norrmalms parker och parkkulturen i Stockholm

Norrmalm är det stadsdelsområde som inrymmer nästan hela Stockholms citykärna. Här finns exempelvis Sergels torg, Hamngatan och Hötorgs-skraporna. Men i stadsdelsområdet finns också flera av Stockholms vackraste, mest klassiska och populära parkmiljöer – Observatorielunden, Vasaparken, Tegnérlunden och Vanadislunden, för att nämna några exempel. Det är här som Bo Höglund sedan mer än tio år arbetar som parkingenjör.

Under de åren har han sett hur stockholmarnas parkliv förändrats. Idag är trenden att stockholmarna tillbringar allt mer tid i Stockholms parker. Man äter och umgås med vänner i parker. Man tränar och förlägger allt fler fritidsaktiviteter till stadens parker. Även förskolor och skolor lägger allt mer av sina aktiviteter i parkerna, berättar Bo Höglund. – Parkerna har blivit ett slags andra vardagsrum för många människor i Stockholm, säger han.

Parkernas popularitet har också ökat i takt med att Stockholms stad renoverat dem och anpassat parkmiljöerna för allt fler olika typer av aktiviteter. – Vasaparken är bra exempel på detta. Tidigare upptogs stora delar av parken av en dammig grusplan som få besökte. Men 2006 gjordes Vasaparken om, vilket ledde till ett enormt uppsving för antalet besökare i parken, berättar Bo Höglund.

Allt detta är faktorer som sammantaget bidragit till ett kraftigt ökat besökstryck i Stockholms parker. Dessutom ökar befolkningen i ett cityområde som Norrmalm snabbare än den tillgängliga parkytan. Det bidrar självklart också till att besökstrycket i parkerna ökar.

I Norrmalms stadsdelsområde finns idag fyra kvadratmeter tillgänglig parkyta per invånare.

I Tegnérlunden kunde 28 vanliga parkskräpkorgar ersättas med bara sex smarta skräpkorgar.

I dag måste vi åka ut varje dag och titta om skräpkorgarna behöver tömmas. Med smarta skräpkorgar behöver vi bara åka ut när korgen verkligen är full. Efter framgångarna för Norrmalms nya renhållningsstrategi, har fler stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad följt efter.

Är ni redo?

Boka ett förutsättningslöst möte med oss där vi går igenom behov och lösning. 

Mer att utforska

Uppsala Kommun sammanställer Bigbelly

Uppsala har valt att investera i ett solcellsdrivet system, så kallade Bigbelly. Målet med satsningen är att förbättra miljön i kommunen genom minskade transporter och en renare närmiljö kring sopkärlen. Sedan vi införde systemet, har det synliga skräpet i Stadsträdgården och kringliggande större parker minskat med 20 procent. En bidragande faktor kan även vara själva placeringen.

Aalborg Zoo Bigbelly
Recension från Aalborg Zoo med Anders

Under sensommaren har Aalborg Zoo många gäster och trycket på serviceteamet är högt. Se Anders berätta om sin upplevelse av Bigbellys smarta plattform för hantering av skärp på Aalborg Zoo i Danmark.

Dela inlägg
Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på twitter
Dela på email
Nyhetsbrev
Vill du ha liknande nyheter direkt i din inkorg? Ange din e-postadress för att anmäla dig!
Innehållsförteckning

Joina vårt nyhetsbrev!

Få de senaste nyheterna direkt till din inkorg. Du kan vara lugn, vi hatar spam lika mycket som du gör och säljer aldrig din info till tredje part.

Så här hanterar vi dina personuppgifter när du fyller i formuläret

Låt oss jobba tillsammans!

Kundtjänst: 010-495 24 95
Huvudkontor: Vallbyvägen 22, 76251 Rimbo, Sverige
Mån-Fre: 07:30-16:30

Låt oss jobba tillsammans!

Kundtjänst: 010-495 24 95
Huvudkontor: Vallbyvägen 22, 76251 Rimbo, Sverige
Mån-Fre: 07:30-16:30