10 januari, 2023

Vad är smart waste och varför du behöver det

Målet att minska mängden avfall som går till förbränning och öka mängden material som kan återvinnas. Men vad är egentligen smart waste, och hur fungerar det?

Har du någonsin tänkt på hur mycket avfall vi faktiskt skapar varje dag? 

Och hur mycket av detta avfall som faktiskt återvinns? Tack vare tekniken som smart waste använder finns det nu möjlighet att hantera avfall på ett mer effektivt och hållbart sätt. Detta med målet att minska mängden avfall som går till förbränning och öka mängden material som kan återvinnas. Men vad är egentligen smart waste, och hur fungerar det? 

Låt oss ta en närmare titt på det här spännande området och se vad som gör smart waste till en innovativ lösning för avfallshantering

Vad är smart waste och varför du behöver det 1

Teknik som används för att hantera avfall på ett mer effektivt och hållbart sätt. Det innebär att avfallshanteringen använder sig av teknik, såsom sensorer, trådlös energiförsörjning, datakommunikation och GPS, för att förbättra insamlingen, sorteringen och återvinningen av avfall. 

Målet med smart waste är att minska mängden avfall som går till förbränning och öka mängden material som kan återvinnas, samt att förbättra effektiviteten och lönsamheten i avfallshanteringsprocessen. Smart waste-systemet kan också inkludera funktioner såsom att ge invånarna en möjlighet att sortera avfall i stadsmiljö på olika sätt. 

Här är 7 anledningar till varför du ska välja smart waste 

  1. Smart waste kan hjälpa kommuner att sortera avfall på ett mer effektivt sätt, vilket kan leda till att mer material kan återvinnas och mindre går till förbränning. Detta kan bidra till att minska kommunens miljöpåverkan och öka lönsamhet. 
  2. Smart waste-systemet kan ge kommunen en bättre överblick över avfallsmängderna och vilka material som läggs i papperskorgarna, vilket kan vara användbart för att förbättra insamling och för att få en bättre förståelse för avfallsmönstren i området. 
  3. Smart waste-systemet kan vara mer hygieniskt än traditionella papperskorgar, eftersom obehöriga inte kommer i direktkontakt med innehållet i papperskorgen. Detta kan bidra till att minska risken för skadedjur, skräp på mark, sjukdomar och allergier. 
  4. Smart waste-systemet kan vara mer estetiskt tilltalande än traditionella papperskorgar, eftersom de ofta är mer attraktiva och kan integreras i omgivningen på ett bättre sätt. Detta likaså ovan kan bidra till att höja områdets allmänna charm och öka trivseln för invånarna. 
  5. Smart waste-systemet kan ge kommunen möjlighet att använda sig av exponeringsytorna till att uppmuntra invånarna att sortera avfallet på rätt sätt. Detta kan bidra till att öka medvetenheten om avfallshantering och öka engagemanget hos invånarna. 
  6. Smart waste-systemet kan ha en högre kapacitet än traditionella papperskorgar, vilket kan leda till att de behöver tömmas mindre ofta. Detta kan resultera i lägre kostnader för tömning och underhåll.
  7. Smart waste-systemet kan ge kommunen möjlighet att använda sig av teknik som sensorer eller GPS för att öka effektiviteten i avfallshanteringsprocessen. Detta kan leda till lägre kostnader och en mer hållbar lösning gällande transporter. 

En viktig del av varje strategi för smarta städer

Smart waste
Bigbelly på en rastplast

Smart waste använder data och ny teknik för att hjälpa städer att hantera sitt avfall effektivare. Vi har smarta kärl, behållare och sensorer med innovativ programvara för att hjälpa dig att förbättra din återvinningsgrad, minska bränsleförbrukningen och hålla skräp borta från miljön. Med Smart waste kan du göra skillnad!

Ha en bra dag!

Logga in

Låt oss jobba tillsammans!

Kundtjänst: 010-495 24 95
Huvudkontor: Vallbyvägen 22, 76251 Rimbo, Sverige
Mån-Fre: 07:30-16:30