+ 100% in Uppsala's green initiative for solar energy

Kommunen beställer 118 enheter inom ramen av det nya ramavtalet med EWF ECO AB. Uppsala slöt ett ramavtal i mars med EWF ECO AB, angående leverans av BigBelly Solar fram till 2016.
Avtalet innebär att Uppsala nu kommer arbeta strategiskt för att BigBelly Solar systemet ska tjäna större delar av Uppsala, och därigenom förstärka sin miljöprofil samt nå sina uppsatta mål.
In the spring of 2014, an additional 118 entities that are established in places in Uppsala, of which we will be one of the five largest establishments in Europe.
– The next step could be to integrate the possibility for recycling of food waste, so that we could feed our prospective worm composts in the City Garden. Per-Richard R, KSU Uppsala.
What will be the big change when Uppsala more than doubles the number of devices?
Per iron brink, co-owner of EWF ECO says:
Det är med ett större antal papperskorgar som vi från rapporterna i CLEAN kan maximera vinsten för miljön samt för de som tömmer och äger enheterna.