20 juni, 2021

Köpenhamns flygplats implementerar Bigbelly

Bigbellys smarta avfall & återvinning tar fart på flygplatser runt om i världen! Från Singapore till Köpenhamn till NYC distribuerar Bigbelly lägre driftskostnader, uppnår hållbarhetsmål och skapar en ren, säker och bekväm passagerarupplevelse.

Flygplatser från Singapore till Köpenhamn till NYC

Bigbelly skapar vackra, toppmoderna transportflöden utan synligt avfall, vilket minimerar besökarnas interaktion med dagliga underhållsrutiner. Genom att följa hållbarhetsprinciperna i Bigbellys ekosystem minskar negativ miljöpåverkan för hårdvara och programvara och integrerar hållbara metoder i den dagliga driften. 

De totala driftkostnaderna är i genomsnitt 4 gånger lägre än traditionella avfallssystem och minskar insamlingar av skräp med upp till 10 gånger. Spara på material och minska papperskorgens avtryck, samtidigt som passagerarnas bekvämlighet bibehålls.

Bigbelly på Köpenhamns flygplats

Innan pilotprojektet hade man en rad olika avfallshanteringsproblem, såsom:

  • Samma design på alla avfallsbehållare oavsett typ av avfall
  • Överfulla avfallsbehållare dagligen • Fem tömningar dagligen för varje avfallsbehållare
  • Stora mängder plast i avfallet
  • Ingen sortering av avfall i passagerarutrymmen
  • Befintliga avfallsbehållare delvis överfulla
  • Flaskor och burkar skickades bort som vanligt avfall
Köpenhamns flygplats (CPH) tog beslutet att implementera Bigbelly-systemet efter ett pilotprojekt i januari 2020.
60 %
Färre papperskorgar
90 %
Reduktion av insamlingar

Med önskan om att först och främst hitta en lösning för att sortera avfallet, och särskilt för att sortera plastflaskor och reducera det dagliga antalet tömningar, lyckades CPH optimera både avfallsinsamlingen och källhanteringen - med ett specifikt fokus på flaskinsamlingen. Samtidigt kunde man realisera potentialen att använda mindre arbetskraftsresurser.

Som en följd av Covid-19, upplevde Köpenhamns flygplats mer än 90 procents förlust av kundbasen. Bigbelly-projektet anpassades till förväntade förluster fram till 2022, men även med det i åtanke visade sig beslutet att implementera Bigbelly-lösningen vara ett bra alternativ för avfallshanteringen på CPH.

Perioden efter implementeringen och före Covid-19, sorterade Bigbelly-systemet ca 20 000 liter flaskor och burkar och drog in intäkter på ca 7 000 DKK dagligen, samt reducerade antalet avfallsinsamlingar med mer än 90%. Detta ledde till renare sittplatsområden, och en reducering på ca 60 % av antalet avfallsbehållare. Vi tror att Bigbelly-lösningens synlighet är det största skälet till att det nu är enklare för passagerare att använda avfallsbehållarna korrekt.

Vi tror att Bigbellys synlighet är den främsta anledningen till varför passagerare använder soptunnorna korrekt.

Låt oss jobba tillsammans!

Kundtjänst: 010-495 24 95
Huvudkontor: Vallbyvägen 22, 76251 Rimbo, Sverige
Mån-Fre: 07:30-16:30